Skip to content ↓

Dodawanie osób spoza organizacji (gości)

  1. Zaloguj się do Panelu AGH danymi z Poczty AGH.
  2. Otwórz zakładkę "Microsoft", a następnie naciśnij przycisk „Zaproś gościa do MS Teams”.
  1. Wypełnij formularz i naciśnij „Zaproś”.
  1. Otwórz MS Teams i dodaj gościa do zespołu, w którym ma uczestniczyć. Szczegółowa instrukcja jak dodać członka do zespołu.
  1. Goście muszą mieć Konto służbowe platformy Microsoft 365. Jeśli gość nie ma konta Microsoft skojarzonego ze swoim adresem e-mail, zostanie przekierowany do strony umożliwiającej bezpłatne utworzenie go.
Uwaga

Po dodaniu gościa do zespołu może upłynąć kilka godzin, zanim uzyska on dostęp. Goście spoza twojej organizacji otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do zespołu i będą mogli uzyskać dostęp do zespołu tylko po zaakceptowaniu zaproszenia.

Stopka