Skip to content ↓

Dodawanie osób spoza organizacji (gości)

  1. Zaloguj się do Panelu AGH danymi z Poczty AGH.
  2. Otwórz zakładkę "Microsoft", a następnie naciśnij przycisk „Zaproś gościa do MS Teams”.
  1. Wypełnij formularz i naciśnij „Zaproś”.
  1. Otwórz MS Teams i dodaj gościa do zespołu, w którym ma uczestniczyć. Szczegółowa instrukcja jak dodać członka do zespołu.

Stopka