Skip to content ↓

Nowe zdarzenie w kalendarzu indywidualnym Outlook

Chcąc utworzyć zdarzenie otwórz MS Outlook w wersji webowej (przez przeglądarkę).

 1. W celu utworzenia nowego zdarzenia indywidualnego wejdź do kalendarza Outlook z dostępnych aplikacji w menu po lewej stronie i kliknij przycisk „Nowe zdarzenie”.
 1. W górnej części okna wybierz Kalendarz w którym chcesz utworzyć wydarzenie (indywidualny "Calendar" lub grupowy - zespołu w Teams).
 1. Teraz możesz określić parametry spotkania.
 • Tytuł spotkania - "Dodaj tytuł",
 • Zdefiniuj listę uczestników spotkania (osoby indywidualne lub zespół w Teams) - "Zaproś uczestników",
 • Przedział czasowy spotkania - datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia spotkania lub włącz opcję całodziennego spotkania - "Cały dzień",
 • Powtarzalność spotkania - domyślne ustawione "Nie powtarzaj", po rozwinięciu możesz wybrać inną opcję m.in. "dziennie", "co tydzień", "co miesiąc", "co rok" lub określić format "niestandardowy",
 • Włącz/wyłącz opcję "Spotkanie aplikacji Teams",
 • Dodaj przypomnienie - domyślne ustawione "15 minut wcześniej" lub zmień na inną spośród dostępnych opcji - uczestnicy spotkania otrzymają przypomnienie przed spotkaniem o określonej porze.
 • Opcjonalnie doprecyzuj szczegóły spotkania lub dołącz materiały przygotowane na spotkanie - "Dodaj opis lub dołącz dokumenty".
 1. W przypadku zaproszenia osoby lub grupy osób przycisk "Zapisz" automatycznie zmienia się w "Wyślij", ponieważ aplikacja po kliknięciu przesyła zaproszenia na spotkanie do wskazanych osób.
Uwaga

W momencie zaproszenia kogoś na spotkanie aplikacja domyślnie podpowie, że będzie to spotkanie za pośrednictwem aplikacji Teams - włączy automatycznie opcje "Spotkanie aplikacji Teams". Jeśli planujesz spotkanie w innej formie np. stacjonarne wyłącz tę opcję przed wysłaniem wiadomości do zaproszonych osób.

 1. Zwróć szczególną uwagę na dostępne w górnym lewym rogu "Opcje odpowiedzi", które domyślnie są aktywne.
 • "Żądaj odpowiedzi" - opcja ta oznacza, że zarówno organizator, jak i wszyscy uczestnicy spotkania, będą otrzymywać automatyczne powiadomienia e-mail o każdej zmianie deklaracji uczestnictwa w spotkaniu poczynionej przez każdego uczestnika spotkania. Należy podkreślić, że zarówno dodanie do kalendarza jak i zmiana statusu uczestnictwa (spośród Akceptuj, Wstępna akceptacja, Odrzuć) spowoduje to masową wysyłkę powiadomień do wszystkich osób zaproszonych na spotkanie. W związku z powyższym zalecamy odznaczenie tej opcji podczas planowania dużych spotkań. 
 • "Zezwalaj na przesyłanie dalej" - opcja ta umożliwia zapraszanie do spotkania kolejnych osób (w tym również spoza AGH) przez wszystkich uczestników. Jest ona widoczna w szczegółach spotkania dostępnych z poziomu każdego z uczestników. W związku z powyższym zalecamy zastanowienie się nad potrzebą korzystania z takiej funkcjonalności.
 1. Naciśnij "Wyślij" w górnej części edytowanego okna, wtedy spotkanie w kalendarzu zostanie utworzone, a zaproszenia rozesłane do wymienionych osób.

Stopka