Skip to content ↓

Usuwanie zespołu w MS Teams i grupy w MS Outlook

Usuwanie zespołu w MS Teams

Po usunięciu zespołu w MS Teams, usunie się również grupa w MS Outlook, która została z nim połączona.

  1. Otwórz zespół Teams, który chcesz usunąć i kliknij w nim ikonę trzech kropek "…". Następnie rozwinie się lista z której wybierz "Usuń zespół".
  1. W oknie które się pojawi zaznacz "Rozumiem, że wszystko zostanie usunięte" i kliknij "Usuń". Po kilku minutach automatycznie usunie się również powiązana grupa w MS Outlook.

Usuwanie grupy w MS Outlook

W celu  korzystania z grup otwórz MS Outlook w wersji webowej (przez przeglądarkę).

Po usunięciu grupy w MS Outlook, usunie się również zespół w MS Teams, który został z nią połączony.

  1. Wejdź w grupę, którą chcesz usunąć. Wewnątrz kliknij ikonę trzech kropek "...", a następnie z rozwijanej listy wybierz "Ustawienia".
  1. W następnym kroku kliknij w "Edytuj grupę".
  1. W nowym oknie które się wyświetliło wybierz "Usuń grupę".
  1. Zaznacz "Rozumiem, że cała zawartość grupy zostanie usunięta" i kliknij "Usuń". Po kilku minutach automatycznie usunie się również zespół w MS Teams powiązany z tą grupą.

Stopka