Skip to content ↓

ANSYS + LS DYNA

Opis oprogramowania

Dla kogo:

  • pracownicy - licencja badawcza
  • studenci, doktoranci, laboratoria - licencja dydaktyczna

Jak uzyskać dostęp: dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie"

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

Pomoc techniczna: e-mail: support@mesco.com.pl, tel: 32 768 36 42

Pakiet modułowego oprogramowania i zaawansowanych narzędzi do analiz numerycznych na platformie ANSYS Workbench, przeznaczony do obliczeń oraz symulacji komputerowych metodą elementów skończonych (MES). Umożliwia kompleksową symulację w niemal wszystkich dziedzinach nauki i przemysłu.
Pracownicy, doktoranci i studenci AGH mają dostęp do licencji ANSYS Academic Campus Multiphysics 25/250ANSYS LS-DYNA.


Licencje badawcze zawierają:
25 licencji ANSYS Academic Research Mechanical and CFD
25 licencji ANSYS Academic Research HF
25 licencji ANSYS Academic Research EM
25 licencji ANSYS Academic Research Redhawk NX
25 licencji ANSYS Academic Research PowerArtist XP
25 licencji ANSYS Academic Research LS-DYNA
450 dodatkowych rdzeni -  ANSYS Academic Research HPC + ANSYS Academic Research HPC Workgroup 256.


Licencje dydaktyczne zawierają:
250 licencji ANSYS Academic Teaching Mechanical & CFD
250 licencji ANSYS Academic Teaching HF
250 licencji ANSYS Academic Teaching EM
250 licencji ANSYS Academic Teaching Redhawk SD
250 licencji ANSYS Academic Teaching PowerArtist PT 

 

Licencje ANSYS LS-DYNA zawierają:
- 25 licencji badawczych (Research) oprogramowania ANSYS LS-DYNA
- 300 licencji ANSYS HPC Research LS-DYNA (rdzenie obliczeniowe)
- 250 licencji dydaktycznych (Teaching) oprogramowania ANSYS LS-DYNA

Instrukcja instalacji

Informacja

Oprogramowanie można instalować na prywatnych komputerach.

Licencja dydaktyczna

 

W celu otrzymania dostępu do oprogramowania na licencji dydaktycznej należy wypełnić formularz rejestracyjny. Po jego wypełnieniu, na adres podany podczas rejestracji zostanie wysłana instrukcja instalacji i konfiguracji oprogramowania.

 

Licencja badawcza

 

W celu otrzymania dostępu do oprogramowania na licencji badawczej należy w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie" pobrać odpowiedni plik.

Informacje dodatkowe

  1. Zarówno licencje badawcze, jak i dydaktyczne, nie posiadają ograniczeń dotyczących wielkości modelu.

  2. Wszystkie licencje są domyślnie sieciowe i pływające. Oznacza to, że posiadane licencje w ramach jednej sieci mogą być współdzielone między wielu użytkowników. Oprogramowanie może być zainstalowana na większej liczbie komputerów, ale liczba posiadanych licencji limituje jednoczesne korzystanie.

  3. Licencje typu Academic Research przeznaczone są do badań (w tym do celów doktoratu) finansowanych z środków akademickich przez: stypendia, granty lub bezpośrednio przez Uczelnię. Mogą być wykorzystywane także do dydaktyki.

  4. Licencje typu Academic Teaching przeznaczone są wyłącznie do nauczania studentów, projektów studenckich i demonstracji studenckich.

Poniżej szczegółowe zasady użytkowania licencji:

  1. Materiały szkoleniowe:

Stopka