Skip to content ↓

Oprogramowanie

Dla kogo: pracownicy

Jak uzyskać dostęp: dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "ESET Endpoint"

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

 

Program antywirusowy do ochrony komputerów AGH, używanych przez pracowników AGH.

 

Instalacja i konfiguracja programu ESET Endpoint.

Dla kogo:

  • pracownicy - licencja badawcza
  • studenci, doktoranci, laboratoria - licencja dydaktyczna

Jak uzyskać dostęp: dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie"

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

Pomoc techniczna: e-mail: support@mesco.com.pl, tel: 32 768 36 42

 

Pakiet modułowego oprogramowania i zaawansowanych narzędzi do analiz numerycznych na platformie ANSYS Workbench, przeznaczony do obliczeń oraz symulacji komputerowych metodą elementów skończonych (MES). Umożliwia kompleksową symulację w niemal wszystkich dziedzinach nauki i przemysłu.

 

Więcej informacji oraz instrukcje.

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci, laboratoria

Jak uzyskać dostęp: pobranie pliku instalacyjnego oraz aktywacja licencji według instrukcji

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

Pomoc techniczna: https://www.autodesk.com/education/support

 

Oprogramowanie Autodesk służące do komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Dostępne są programy: AutoCAD i Inventor.


Więcej informacji oraz instrukcje.

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci

Jak uzyskać dostęp: szczegóły w instrukcji: ESRI

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): dr hab. inż. Krystian Kozioł, dr inż. Stanisław Szombara

 

Rozwiązania desktopowe GIS to platforma do tworzenia, edytowania i analizowania informacji geograficznej. Umożliwiają one przegląd danych w postaci map oraz analizowanie danych pod kątem ich rozmieszczenia przestrzennego, relacji i tendencji, czyli różnych aspektów, których nie można odczytać wprost na podstawie tabelarycznego zapisu danych. Jest to szczególnie przydatne podczas podejmowania decyzji. ArcGIS for Desktop zawiera gotowe do wykorzystania narzędzia, które pozwalają budować modele, skrypty i kompletne procesy pracy, co pomaga lepiej odpowiadać na pytania, testować prognozy i sprawdzać relacje przestrzenne między danymi.


Więcej informacji oraz instrukcje.

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci, laboratoria

Jak uzyskać dostęp: dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie"

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

Pomoc techniczna: https://grapher.pl/?zasady-pomocy-technicznej,23


Grapher jest programem graficznym służącym do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D. Oferuje możliwości tworzenia wielu rodzajów wykresów w ponad 70 dostępnych wariantach. Ich duży wybór pozwala na idealny dobór wykresu do posiadanych danych oraz potrzeb użytkownika.


Więcej informacji oraz instrukcje.

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci, laboratoria

Jak uzyskać dostęp: dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie"

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

 

Najpopularniejsze oprogramowanie National Instruments zebrane w jeden pakiet - platforma graficznego programowania, umożliwiająca tworzenie systemów sterujących, pomiarowych i testujących.


Więcej informacji oraz instrukcje.

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci, laboratoria

Jak uzyskać dostęp: rejestracja na stronie producenta

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): matlab@agh.edu.pl

Pomoc w pozostałych tematach: matlab@agh.edu.pl

 

Środowisko obliczeniowe przeznaczone dla inżynierów i naukowców, umożliwiające przeprowadzanie obliczeń matematycznych, analizy numerycznej, wizualizacji otrzymanych wyników (2D, 3D), jak również tworzenie algorytmów i programów. Język MATLABa jest intuicyjny i wygodny w użyciu, co sprawia, że opracowanie algorytmów jest prostsze niż w przypadku takich języków programowania jak C czy Fortran.


Więcej informacji oraz instrukcje.

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci, laboratoria (wyłącznie dla celów dydaktycznych)

Jak uzyskać dostęp: przez Panel AGH, w zakładce "Microsoft"

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

 

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (Azure Education) to program dla uczelni wyższych, prowadzących zajęcia dydaktyczne m.in. z szeroko rozumianej informatyki. Subskrypcja pozwala na dostęp do systemów operacyjnych, oprogramowania specjalistycznego oraz narzędzi programistycznych firmy Microsoft, m.in. Windows, Windows Server, Project Professional, itp. Aktualna lista oprogramowania jest dostępna na stronach Microsoft Azure. Wymagane jest logowanie przy użyciu adresu e-mail z domeny @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl.


Więcej informacji oraz instrukcje.

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci

Jak uzyskać dostęp: po zalogowaniu na stronie office.com danymi z Poczty AGH - możliwość pobrania (pracownicy powinni wcześniej aktywować licencję przez Panel AGH)

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

Pomoc w pozostałych tematach: Pomoc IT

 

Microsoft 365 (dawniej Office 365) - usługa zewnętrzna, do której licencje udostępnia CRI AGH. W skład pakietu Microsoft 365 wchodzą m.in.:

  • aplikacje biurowe (WordExcelPowerPoint, Access),
  • miejsce w chmurze (OneDrive) na przechowywanie i udostępnianie plików,
  • klient pocztowy (MS Outlook
  • aplikacje do pracy grupowej (MS TeamsKalendarzWhiteboardForms, Planner).

Usługa oferuje również możliwość bezpiecznego przechowywania, współdzielenia oraz udostępniania plików, co zdecydowanie ułatwia codzienną komunikację i współpracę. 


Więcej informacji oraz instrukcje.

Dla kogo: pracownicy, laboratoria

Jak uzyskać dostęp: dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie"

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

 

Pakiet oprogramowania umożliwiający pozyskiwanie, analizę i wizualizację danych pomiarowych. Możliwość tworzenia własnych procedur analiz lub skorzystania z wbudowanych funkcji przetwarzania danych. Obsługa wykresów dwu- i trójwymiarowych.


Więcej informacji oraz instrukcje.

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci

Jak uzyskać dostęp: logowanie na stronie Overleaf

Pomoc techniczna: overleaf@agh.edu.pl

 

Overleaf, czyli „LATEX w chmurze” – to wygodna alternatywa dla popularnych edytorów tekstu. Wyróżnia się, poza doskonałym wsparciem edycji tekstów naukowo-technicznych, możliwością wersjonowania pisanych dokumentów, korzystania z ogromnej liczby pakietów rozszerzających. Oferuje także wszystkie zalety pracy grupowej, komentowanie pisanych treści dokumentów, prowadzenie dyskusji online, a nawet wysyłanie tekstu publikacji bezpośrednio do wydawcy.

 

Więcej informacji oraz instrukcje.

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci, laboratoria

Jak uzyskać dostęp: pliki instalacyjne dostępne są na Stronie CRI

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

 

Narzędzia PLECS® znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach inżynierii energoelektroniki. PLECS ułatwia modelowanie i symulację kompletnych systemów, w tym źródeł zasilania, przetwornic mocy i obciążeń.


Więcej informacji oraz instrukcje.

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci, laboratoria

Jak uzyskać dostęp: dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie"

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

 

Oprogramowanie komputerowe PS IMAGO PRO Academic zawiera zestaw narzędzi do gromadzenia, modelowania, analiz oraz raportowania danych. Programy IBM SPSS Statistics wchodzące w skład pakietu obejmują zaawansowane technologie informatyczne z dziedziny statystycznej analizy danych oraz data mining.


Więcej informacji oraz instrukcje.

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci, laboratoria

Jak uzyskać dostęp:

  • studenci, doktoranci - rejestracja na stronie producenta,
  • pracownicy, laboratoria - dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie"

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

 

SOLIDWORKS jest programem do parametrycznego modelowania trójwymiarowego wykorzystywanym w projektowaniu inżynierskim CAD. Umożliwia projektowanie pojedynczych elementów i składanie ich w kompletny model, a także pozwala na przygotowanie dokumentacji produkcyjnej.
Dodatkowe moduły oraz możliwość poszerzenia zakresu funkcjonalności sprawiają, że oprogramowanie CAD 3D ułatwia automatyzację zadań, pozytywnie wpływając na optymalizację czasu oraz kosztów produkcji.


Więcej informacji oraz instrukcje.

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci, laboratoria

Jak uzyskać dostęp: dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie"

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

 

Oprogramowanie Statistica to zestaw narzędzi analizy, zarządzania i wizualizacji danych oraz metod data mining służący do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych.


Więcej informacji oraz instrukcje.

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci, laboratoria

Jak uzyskać dostęp: dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie"

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

 

Program Statgraphics Centurion to oprogramowanie ułatwiające prowadzenie statystycznej analizy danych w bardzo szerokim zakresie zastosowań. W szczególności umożliwia przygotowanie ankiet, porównywanie danych, interpretację i analizę danych, analizę wariancji, testowanie hipotez, opracowanie błędów, tworzenie tablic oraz graficzne przedstawienie wyników.


Więcej informacji oraz instrukcje.

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci, laboratoria

Jak uzyskać dostęp: dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie"

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

Pomoc techniczna: https://surfer.pl/?zasady-pomocy-technicznej,10

 

Surfer jest programem zaprojektowanym do wszechstronnej wizualizacji danych XYZ, dzięki czemu bywa najczęściej używany do tworzenia map i modelowania powierzchni terenu, ale nie jest to jedyne zastosowanie tego programu. Wbudowany szeroki zestaw interpolacyjnych metod generowania regularnej siatki wartości, pozwala wybrać optymalny algorytm do charakteru danych wejściowych.


Więcej informacji oraz instrukcje.

Kontakt

w sprawach technicznych:

Pomoc IT
e-mail: oprogramowanie@cri.agh.edu.pl
tel. kontaktowy: +48 12 617 55 66

w sprawach zakupów i licencji:

Tomasz Jakubas
e-mail: oprogramowanie@cri.agh.edu.pl
tel. kontaktowy: +48 12 617 56 49

Stopka