Skip to content ↓

LabView + Multisim

Opis oprogramowania

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci, laboratoria

Jak uzyskać dostęp: dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie"

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

 

Najpopularniejsze oprogramowanie National Instruments zebrane w jeden pakiet - platforma graficznego programowania, umożliwiająca tworzenie systemów sterujących, pomiarowych i testujących.

 • Możliwość instalacji na każdym komputerze należącym do uczelni oraz na prywatnych komputerach pracowników;
 • Wersja studencka umożliwia instalację oprogramowania także na komputerach studentów;
 • Licencja obejmuje zastosowania dydaktyczne oraz niekomercyjne projekty badawcze;
 • Szkolenia online dostępne dla wszystkich pracowników i studentów na stronie ni.com/self-paced-training.

 

Dostępne są dwa programy:

Instrukcja instalacji programu LabVIEW

 1. Zaloguj się do Panelu AGH (używając danych logowania do Poczty AGH) i otwórz zakładkę "Oprogramowanie". Odszukaj pozycję "Labview, Multisim" i zachowaj kod licencji.

 2. Pliki instalacyjne należy pobrać ze strony https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download.labview.html#521715. Aby uzyskać dostęp do plików, konieczna jest rejestracja konta na stronie producenta, gdzie jako adres e-mail należy podać swój adres e-mail w domenie @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl. Po pomyślnej rejestracji oraz zalogowaniu, pobierz plik instalacyjny najnowszej wersji programu LabVIEW, a następnie uruchom go.

 1. Zapoznaj się z warunkami licencji, zaznacz opcję "I accept the above 2 license agreements", a następnie naciśnij "Next".
 1. Zgodnie z zaleceniami zaznacz pole “Disable Windows fast startup” i kliknij “Next”.
 1. Przejdź do instalacji klikając przycisk “Next”.
 1. Wybierz dodatkowe sterowniki, które chcesz zainstalować i odpowiednio zaznacz/odznacz je, a następnie kliknij "Next".
 1. Jeśli chcesz zainstalować dodatkowe narzędzia, wybierz je, a następnie naciśnij przycisk "Next".
 1. Zapoznaj się z warunkami licencji, zaznacz opcję "I accept the above 4 license agreements", a następnie naciśnij "Next".
 1. Zapoznaj się z informacją o dodaniu programu do wyjątków zapory sieciowej i przejdź do kolejnego kroku instalacji naciskając przycisk "Next".
 1. Pojawi się lista podsumowująca wszystkie wybrane składniki pakietu LabVIEW, które zostaną zainstalowane. Naciśnij "Next".
 1. Po pomyślnej instalacji, wybierz opcję “Enter a serial number”, wprowadź kod licencji w pierwsze puste pole (dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie"). Naciśnij przycisk “Activate”.
 1. Jeśli wszystkie kroki zostały wykonane prawidłowo, program wyświetli informację o pomyślnej aktywacji licencji. Naciśnij "Finish".
 1. Ostatnie okienko informuje o potrzebie restartu komputera, aby zakończyć instalację programu. Naciśnij "Reboot Now", a komputer uruchomi się ponownie.

Instrukcja instalacji programu Multisim

 1. Zaloguj się do Panelu AGH (używając danych logowania do Poczty AGH) i otwórz zakładkę "Oprogramowanie". Odszukaj pozycję "Labview, Multisim" i zachowaj kod licencji.

 2. Pliki instalacyjne należy pobrać ze strony https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download.multisim.html#452133. Aby uzyskać dostęp do plików, konieczna jest rejestracja konta na stronie producenta, gdzie jako adres e-mail należy podać swój adres e-mail w domenie @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl. Po pomyślnej rejestracji oraz zalogowaniu, pobierz plik instalacyjny najnowszej wersji programu Multisim, a następnie uruchom go.

 1. Zapoznaj się z warunkami licencji, zaznacz opcję "I accept the above 2 license agreements", a następnie naciśnij "Next".
 1. Naciśnij przycisk “Next” w celu kontynuacji instalacji.
 1. Jeśli chcesz zainstalować dodatkowe narzędzia, wybierz je, a następnie naciśnij przycisk "Next".
 1. Zapoznaj się z warunkami licencji, zaznacz opcję "I accept the above license agreement", a następnie naciśnij "Next".
 1. Pojawi się lista podsumowująca wszystkie wybrane składniki pakietu Multisim, które zostaną zainstalowane. Naciśnij "Next".
 1. Po pomyślnej instalacji, wybierz opcję “Enter a serial number”, wprowadź kod licencji w pierwsze puste pole (dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie"). Naciśnij przycisk “Activate”.
 1. Jeśli wszystkie kroki zostały wykonane prawidłowo, program wyświetli informację o pomyślnej aktywacji licencji. Naciśnij "Finish".
 1. Ostatnie okienko informuje o potrzebie restartu komputera, aby zakończyć instalację programu. Naciśnij "Reboot Now", a komputer uruchomi się ponownie.

Skład pakietu

 • Prosty w użyciu graficzny język programowania.
 • Możliwość kompilacji kodu do plików wykonywalnych exe.
 • Kompatybilność i integracja z szeroką gamą sprzętu pomiarowego.
 • Możliwość korzystania z dynamicznie łączonymi bibliotekami DLL.
 • Proste i szybkie tworzenie interfejsu użytkownika umożliwiającego wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym.
 • Rozbudowana funkcjonalność dla przetwarzania i analizy sygnałów oraz operacji matematycznych.
 • Integracja systemu kontroli wersji oraz pomiar złożoności kodu.
 • Wieloplatformowość i urządzenia wbudowane.
 • Wbudowane funkcje pomiarowe i analityczne.
 • Wsparcie dla systemów operacyjnych Windows XP/Vista/7/8 (32-bit) oraz Windows Vista/7/8 (64-bit), w ograniczonym zakresie także Linux i macOS.
 • Rozbudowane środowisko programowania w języku C/C++.
 • Pełna zgodność sprzętowa z urządzeniami IVI, VISA, DAQ, GPIB oraz komunikacją szeregową.
 • Narzędzia do analizy i przetwarzania sygnałów.
 • Uproszczona komunikacja między platformami z wykorzystaniem zmiennych sieciowych.
 • Obsługa Microsoft Visual Studio .NET 2010/2008/2005.
 • Konfigurowalne kontrolki Windows Forms oraz Web Forms umożliwiające tworzenie interfejsu użytkownika dla aplikacji pomiarowych i testowych.
 • Obsługa sprzętu do akwizycji danych.
 • Automatyczna generacja kodu do akwizycji danych oraz kontroli przyrządów przy wykorzystaniu wbudowanych narzędzi.
 • Zaawansowane biblioteki umożliwiające analizę oraz komunikację między odrębnymi platformami.
 • Szybkie tworzenie aplikacji pomiarowych i sterujących bez konieczności programowania.
 • Obsługa ponad 400 samodzielnych bądź bazujących na komputerach PC przyrządów pomiarowych.
 • Akwizycja i logowanie danych z ponad 250 urządzeń.
 • Możliwość przeprowadzania prostych operacji przetwarzania sygnałów, analizy oraz We/Wy.
 • Skalowalność aplikacji osiągalna poprzez automatyczną generację kodu LabVIEW.
 • Tworzenie konfigurowalnych raportów oraz możliwość eksportu danych do programów LabVIEW, DIAdem oraz Microsoft Excel.
 • NI Multisim - środowisko do symulacji i analizy elektronicznych układów analogowych i cyfrowych.
 • Możliwość programowania układów PLD, tworzenia schematów drabinkowych i symulacji mikrokontrolerów.
 • Integracja ze sprzętem pomiarowym pozwala na porównanie symulacji z rzeczywistym pomiarem.
 • NI Ultiboard - środowisko do projektowania płytek PCB, pozwalające na dwustronną synchronizację projektu z programem NI Multisim.

Dodatkowe elementy pakietu

 • LabVIEW Control Design and Simulation Module
 • LabVIEW MathScript RT Module
 • LabVIEW System Identification Toolkit
 • LabVIEW Digital Filter Design Toolkit
 • LabVIEW Modulation Toolkit
 • NI Vision Development Module
 • NI Vision Builder for Automated Inspection
 • LabVIEW LEGO MINDSTORMS NXT Module
 • LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit
 • LabVIEW Report Generation for Microsoft Office Toolkit
 • LabVIEW VI Analyzer Toolkit
 • LabVIEW DataFinder Toolkit
 • LabVIEW Database Connectivity
 • Toolkit LabVIEW Communications System Design Software
 • NI ELVISmx
 • LabWindows/CVI FDS
 • LabWindows/CVI Real-time
 • LabWindows/CVI PID Control Toolkit
 • LabWindows/CVI Signal Processing Toolkit
 • LabWindows/CVI Spectral Measurement Toolkit
 • LabWindows/CVI Execution Profiler
 • LabWindows/CVI SQL DIAdem Professional
 • LabVIEW Professional Devevelopment System (Mac/Linux)
 • LabVIEW Control Design & Simulation Module (Mac/Linux)
 • LabVIEW LEGO MINDSTORMS NXT MODULE (Mac)
 • LabVIEW VI Analyzer Toolkit (Mac/Linux)
 • LabVIEW FPGA Module
 • Xilinx Compilers 10.1 & 11.5
 • LabVIEW FPGA Compile Farm LabVIEW Touch Panel Module
 • LabVIEW Real-Time Module NI Real-Time Execution Trace Toolkit
 • LabVIEW Statechart Module
 • LabVIEW Robotics Module LabVIEW Mobile Module
 • LabVIEW PID Control and Fuzzy Logic Toolkit
 • LabVIEW DSC Module
 • LabVIEW NI SoftMotion Development Module NI Motion Assistant
 • LabVIEW Simulation Interface Toolkit
 • NI Veristand
 • NI Teststand
 • LabVIEW Sound and Vibration Measurement Suite
 • LabVIEW Spectral Measurements Toolkit
 • LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit
 • LabVIEW Adaptive Filter Toolkit
 • LabVIEW Biomedical Toolkit

Stopka