Skip to content ↓

ORIGIN

Opis oprogramowania

Dla kogo: pracownicy, laboratoria

Jak uzyskać dostęp: dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie"

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

 

Pakiet oprogramowania umożliwiający pozyskiwanie, analizę i wizualizację danych pomiarowych. Możliwość tworzenia własnych procedur analiz lub skorzystania z wbudowanych funkcji przetwarzania danych. Obsługa wykresów dwu- i trójwymiarowych.

Uwaga

Możliwość instalacji oprogramowania na urządzeniach prywatnych pracowników AGH.

Licencje sieciowe dedykowane do laboratoriów wymagają dostępu do serwera licencji.

Instrukcja instalacji

Użytkownicy indywidualni

 1. Aby uzyskać dostęp do najnowszych wersji oprogramowania Origin, jak również do kluczy aktywacyjnych konieczne jest założenie konta na portalu OriginLab.

  UWAGA: W czasie rejestracji nalezy podać adres e-mail w domenie @agh.edu.pl. Jest to warunek konieczny korzystania z uczelnianej licencji na oprogramowanie Origin.

 2. Po założeniu konta należy pobrać najnowszą wersję oprogramowania: Pobierz plik instalacyjny.

  Plik instalacyjny jest wspólny dla wersji demonstracyjnej i pełnej.

  W przypadku problemów oprogramowanie można też pobrać ze strony CRI. Dane logowania są identyczne jak do Poczty AGH.

 3. W celu zainstalowania i aktywacji oprogramowania na dowolnym urządzeniu potrzebne są dwa numery:

 • numer seryjny (licencyjny): znajduje się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie",
 • klucz aktywacyjny: numer pozwalający na korzystanie z konkretnej instalacji oprogramowania. Musi on być uzyskany indywidualnie.

Aby otrzymać klucz aktywacyjny należy kliknąć w link: Product Key Request page. Po naciśnięciu przycisku "Request" na tej stronie, klucz zostanie wysłany na podany podczas rejestracji e-mail.

 1. Aby korzystać z oprogramowania na większej liczbie urządzeń (np. na komputerze stacjonarnym i laptopie) dla każdego z nich należy pobrać osobny klucz aktywacyjny. Numer seryjny jest wspólny dla wszystkich instalacji.

 2. Po uzyskaniu klucza aktywacyjnego oraz najnowszej wersji oprogramowania należy uruchomić proces instalacji. Standardowy kreator przeprowadzi przez proces instalowania programu.

 1. W czasie instalacji istnieje możliwość wyboru pomiędzy wersją licencjonowaną a próbną. Należy wybrać opcję wersji pełnej (wymagającej klucza licencyjnego).
 1. W następnym kroku należy uzupełnić dane licencyjne, z czego największe znaczenie ma poprawne wpisanie numeru licencji (dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie").
 1. Wybory w pozostałych oknach kreatora instalacji zależą od indywidualnych preferencji. W razie wątpliwości najlepiej pozostawić wartości domyślne, uzupełnione automatycznie.

 2. Po zakończeniu instalacji można uruchomić program.

 3. Przed pierwszym uruchomieniem Origin zapyta o domyślną ścieżkę przechowywania plików użytkownika. Ponownie jest to kwestia indywidualnych preferencji. Można również pozostawić zaproponowaną domyślnie (w katalogu "Moje dokumenty").

 4. Po pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okno służące do aktywowania bieżącej kopii oprogramowania.
  Jest to numer, który został wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji konta na portalu OriginLab, w punkcie 3 niniejszej instrukcji.

 1. Wpisanie klucza aktywacyjnego i kliknięcie przycisku "Activate" zakończy proces instalacji i aktywacji oprogramowania Origin dla użytkownika indywidualnego.
Uwaga

Po każdorazowym odnowieniu umowy licencyjnej konieczne jest ponowne aktywowanie oprogramowania. W większości wypadków generowanie nowego klucza aktywacyjnego nie będzie konieczne.
Po uruchomieniu programu na pasku menu należy rozwinąć "Help" i wybrać pozycję "Deactivate License". Następnie należy zamknąć program. Po jego ponownym uruchomieniu pojawi się okno z prośbą o klucz aktywacyjny, w którym stary klucz będzie już automatycznie wpisany.

Jeśli ponowna aktywacja w ten sposób nie powiedzie się, należy uzyskać nowy klucz.

Laboratoria komputerowe

 1. Wszelkie parametry potrzebne do aktywacji oprogramowania dostępne są w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie".

 2. W przypadku instalacji sieciowej rejestracja na portalu OriginLab nie jest konieczna. Oprogramowanie można pobrać ze strony CRI, po uwierzytelnieniu danymi identycznymi jak do Poczty AGH.

Stopka