Skip to content ↓

MATLAB

Opis oprogramowania

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci, laboratoria

Jak uzyskać dostęp: rejestracja na stronie producenta

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): matlab@agh.edu.pl

Pomoc w pozostałych tematach: matlab@agh.edu.pl

 

Środowisko obliczeniowe przeznaczone dla inżynierów i naukowców, umożliwiające przeprowadzanie obliczeń matematycznych, analizy numerycznej, wizualizacji otrzymanych wyników (2D, 3D), jak również tworzenie algorytmów i programów. Język MATLABa jest intuicyjny i wygodny w użyciu, co sprawia, że opracowanie algorytmów jest prostsze niż w przypadku takich języków programowania jak C czy Fortran.

Warunki korzystania z licencji Matlab w ramach modelu MathWorks Total Academic Headcount (TAH)

Licencje Matlaba w modelu TAH umożliwiają na jednoczesne korzystanie z oprogramowania oraz wszystkich toolboxów nieograniczonej liczbie studentów i pracowników.

Dla celów instalacji oprogramowania (dot. licencji individual oraz classrom) niezbędny jest dostęp do sieci AGH.
Dla celów korzystania z licencji classroom konieczny jest stały dostęp do sieci AGH dla komputerów, na których mają być zainstalowane produkty MathWorks.
W przypadku licencji individual, po aktywacji, nie jest wymagany dostęp do sieci.

Dodatkowe uwarunkowania dla licencji classroom:

 1. Adres IP: serwer licencji classroom może blokować dostęp z niezarejestrowanych maszyn. Aby użytkowanie było możliwe proszę wysłać na adres e-mail: matlab@agh.edu.pl adres IP maszyny na której ma być zainstalowany Matlab, ewentualnie adres serwera NAT - jeśli komputer nie posiada zewnętrznego adresu IP.

 2. Warunki licencji classroom wymagają aby komputer należał do sieci kampusu AGH.
  Posiadana przez AGH licencja classroom jest obsługiwana przez serwer licencji, który weryfikuje użytkownika. Serwer obsługujący licencje classroom:
  *matlab2.cri.agh.edu.pl   [149.156.98.112]

 3. Błąd 39: od wersji 2015b zmieniono podejście i często przesyłany jest nierutowalny adres IP. Zmiana ta może uniemożliwić korzystanie z aplikacji w sieci lokalnej.  Problem ten zazwyczaj objawia się to błędem "-39".
  Rozwiązanie tego błędu znajduje się na stronie producenta: MatlabAnswers.
  Sprowadza się ono do utworzenia w systemie zmiennej środowiskowej (zmienna systemowa, a nie użytkownika w środowisku Windows) o nazwie:  FNP_IP_ENV  i przypisania jej wartości: 1.
  FNP_IP_ENV=1

Definicje

 

Licencja individual jest przeznaczona dla pracowników i studentów na potrzeby prac studenckich, naukowych i badawczych. Prace nie mogą mieć charakteru komercyjnego i muszą być realizowane w ramach AGH.
 
Oprogramowanie w ramach licencji individual:

 • może być zainstalowane i używane przez pracownika lub studenta na komputerze prywatnym,
 • nie może być zainstalowane i używane w laboratoriach studenckich.

Warunki licencji umożliwiają maksymalnie cztery aktywacje dla każdej osoby.

Licencja classroom jest przeznaczona do wykorzystywania w laboratoriach studenckich dla potrzeb zajęć dydaktycznych. Nie można jej wykorzystywać poza laboratoriami AGH, a w samych laboratoriach zajęcia muszą mieć charakter regularnych zajęć dydaktycznych a nie projektów naukowo-badawczych.

Pracownik AGH w rozumieniu warunków licencji pracowniczej Matlab, to osoba zatrudniona w ramach Umowy o Pracę bądź każdej innej formy umowy (zlecenie, dzieło) zlecanych i opłacanych bezpośrednio przez AGH w Krakowie. Ponadto wykorzystanie Matlaba musi ściśle dotyczyć prowadzenia prac w ramach tychże umów. Zakres umowy musi dotyczyć dydaktyki bądź prowadzenia pracy naukowo-badawczej.
Ewentualny "Produkt" (Wyniki badań/Obliczenia/Analizy) powstały przy wykorzystaniu Matlaba w żadnym przypadku nie może być odsprzedawany czy przekazywany firmom trzecim. Wszelkie opracowania wykonane na potrzeby firm trzecich stanowią naruszenie Warunków Licencji.

Student AGH w rozumieniu warunków licencji to osoba (uczeń, słuchacz) kształcąca się na studiach wyższych każdego stopnia w AGH w Krakowie, która nie jest zawieszona w prawach studenta.

Wersje instalacyjne oprogramowania dostępne są w formie instalatora dla różnych wersji produktu, bezpośrednio na stronie producenta.

Uwaga: Należy posiadać aktywne konto oraz przypisaną licencję. Stosowne pliki instalacyjne należy pobrać po zalogowaniu się na konto ze stron producenta: www.mathworks.com

Najczęstsze powody braku możliwości pobrania plików instalacyjnych ze strony Mathworks:

 • brak rejestracji na stronie producenta,
 • brak nadanych stosownych uprawnień,
 • nie została dodana licencja do konta.

Szczegółowe informacje są przesyłane do użytkownika w momencie dokonywania zgłoszenia. W razie problemów należy sprawy zgłaszać na adres email: matlab@agh.edu.pl.

 

Lista informacyjna

 

W celu przekazywania bieżących informacji dotyczących produktów Firmy MathWorks posiadanych przez AGH, informowania o ewentualnych przerwach w dostępie do oprogramowania uruchomiono listę informacyjną: matlab-l.

Aby się na nią zapisać należy kliknąć na powyższy link i wypełnić zgłoszenie.

 

Rejestracja

 

Licencje Individual oraz classroom posiadają unikalne numery, które należy podać podczas rejestracji na stronie producenta w zakładce "licencje".
Informacja o numerach licencji jest przesyłana automatycznie przy dokonywaniu zgłoszenia
i rejestracji u administratora.

Więcej informacji: Rejestracja.

Z uwagi na przejściowe utrudnienia związane z rejestracją nowych użytkowników, w przypadku ich wystąpienia prosimy o rejestrowanie się oraz zgłoszenie sprawy poprzez stronę: Rejestracja i kontakt ze wsparciem MathWorks AGH

 

Instalacja

 

W przypadku instalacji licencji classroom wymagane jest posiadanie pliku: license.dat.
Właściwy plik należy zapisać lokalnie na dysku (jeśli po kliknięciu w link przeglądarka otwiera plik zamiast go zapisać należy kliknąć prawym przyciskiem i wybrać "Save link as..." / "Zapisz link jako...") lub skopiować zawarty w nim tekst i zapisać jako dowolny plik tekstowy na dysku a następnie wskazać ten plik w procesie instalacji.

Więcej informacji: Instalacja.

Stopka