Skip to content ↓

Statistica

Opis oprogramowania

Dla kogo: pracownicy, doktoranci, studenci, laboratoria

Jak uzyskać dostęp: dane potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie"

Pomoc (kody licencyjne, problemy z instalacją): Pomoc IT

 

Oprogramowanie Statistica to zestaw narzędzi analizy, zarządzania i wizualizacji danych oraz metod data mining służący do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych.

Instrukcja dostępu do oprogramowania oraz instalacji

Pliki instalacyjne i kody licencyjne Statistica

Pliki instalacyjne Statistica można pobrać ze strony CRI. Dane logowania są identyczne jak do Poczty AGH. Kody licencyjne potrzebne do aktywacji znajdują się w Panelu AGH w zakładce "Oprogramowanie".

Wszystkie obecnie realizowane zamówienia na Statistica, w tym przedłużenia, podlegają warunkom właściwym dla produktów TIBCO Software określonym w umowie licencyjnej.

Pliki instalacyjne dodatkowych zestawów analitycznych (Zestaw PLUS)

Dodatkowe zestawy analityczne dostępne są na stronie StatSoft Polska po założeniu konta z użyciem domeny @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl i zalogowaniu.

Instalacja Zestawu PLUS

Instalację Zestawu należy przeprowadzić z odrębnego instalatora. Po instalacji dodatku należy zapisać na dysku komputera (najlepiej w folderze instalacyjnym Zestawów analitycznych – domyślnie jest to folder C:\Program Files\StatSoft\StatSoftAddInns\) odpowiedni plik licencji o nazwie License.xml w zależności od zainstalowanej wersji Statistica (jednostanowiskowa lub sieciowa).

Plik „Zestawy Analityczne – nowe instalacje.zip” można uzyskać pod adresem oprogramowanie@cri.agh.edu.pl.

Następnie uruchamiamy Statistica – podczas uruchamiania programu Statistica pojawi się okno "Moduły analityczne”:
wówczas należy wskazać plik License.xml zapisany uprzednio na dysku w folderze C:\Program Files\StatSoft\StatSoftAddInns\. Jeśli Statistica nie zapyta o wskazanie pliku licencji, wówczas po uruchomieniu Statistica w menu wchodzimy do "Zestaw Plus" -> "O programie", w przywołanym oknie klikamy "Wczytaj plik licencji” i wskazujemy plik License.xml.

Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby nie pomylić tego okna z oknem "Licencja Statistica", służącym do zarządzania licencją Statistica, nie Zestawu.

Szczegółowe instrukcje instalacji

Instalacja Statistica - uwagi

 • Jeśli instalator Statistica jest skompresowany (np. w postaci pliku .zip) należy go wyodrębnić/rozpakować i dopiero z wyodrębnionego folderu należy uruchamiać instalację.
 • Instalację uruchamiamy klikając na setup.exe prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator” (bez uprawnień administratora instalacja się nie powiedzie).
 • Należy w trakcie instalacji podać aktualny komplet kluczy instalacyjnych.
 • Statistica w wersji 13 nie jest kompatybilna z Windows XP i 2003 Server. Statistica w wersji 13 może być instalowana na systemie Windows 7 i nowszym, oraz ich odpowiednikach serwerowych.
 • Użytkownikom korzystającym jeszcze ze Statistica 12.5 na systemach Windows XP i 2003 Server zalecamy przedłużenie działania tej wersji, gdyż instalacja najnowszej wersji Statistica 13 na tych starych systemach nie jest możliwa.

Rejestracja Statistica

Oprogramowanie Statistica wymaga zarejestrowania, zwykle dzieje się to automatycznie w trakcie instalacji. Jeśli proces rejestracji się nie powiedzie (np. z powodu braku połączenia z Internetem), wówczas można dokonać rejestracji w inny sposób (rejestracja Statistica jest konieczna, w przeciwnym wypadku program przestanie działać po 14 dniach):

 

Sposób 1:

 

 • Należy upewnić się, że mamy połączenie z Internetem.
 • Uruchamiamy Statistica – należy to zrobić klikając prawym klawiszem myszy na ikonę do uruchomienia programu Statistica (na pulpicie lub w menu START) i wybrać opcję „Uruchom jako administrator" – po takim uruchomieniu rejestracja ma szanse powodzenia, w przeciwnym wypadku może pojawić się problem braku uprawnień,
 • W oknie, które się pojawi, klikamy przycisk „Rejestruj”, a w kolejnym oknie wybieramy sposób rejestracji Automatyczny.
 • Program poprosi o wskazanie pliku rejestracyjnego StatSoftRegistration.txt – plik znajduje się w folderze instalacyjnym Statistica (dla Statistica 13.3 domyślnie jest to folder C:\Program Files\Statistica\STATISTICA 13   lub   C:\Program Files (x86)\Statistica\STATISTICA 13). Po zlokalizowaniu pliku StatSoftRegistration.txt wskazujemy go i klikamy przycisk „Otwórz” - zostanie wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji.

Jeżeli powyższe kroki nie przyniosą rezultatu, to oznacza, że coś (np. program wirusowy, firewall, brak uprawnień) blokuje automatyczną rejestrację. W takim wypadku można spróbować zarejestrować Statistica w inny sposób:

 

Sposób 2:

 

 • Odnajdujemy plik rejestracyjny StatSoftRegistration.txt – plik znajduje się w folderze instalacyjnym Statistica (dla Statistica 13.3 domyślnie jest to folder C:\Program Files\Statistica\STATISTICA 13   lub   C:\Program Files (x86)\Statistica\STATISTICA 13).
 • Uruchamiamy przeglądarkę internetową i wchodzimy na stronę https://registration.statsoft.com/.
 • Na przywołanej stronie podajemy nr seryjny Statistica, e-mail oraz wskazujemy plik rejestracyjny StatSoftRegistration.txt.
 • Na podany adres e-mail zostanie przesłany plik licencyjny stat.lic.
 • Zapisujemy plik licencji stat.lic na dysku komputera, dla którego jest przeznaczony.
 • Następnie uruchamiamy Statistica – należy to zrobić klikając prawym klawiszem myszy na ikonę do uruchomienia programu Statistica (na pulpicie lub w menu START) i wybrać opcję „Uruchom jako administrator" – po takim uruchomieniu program przyjmie plik licencji, w przeciwnym wypadku może pojawić się problem braku uprawnień.
 • W oknie, które się pojawi, klikamy przycisk „Instaluj plik licencji”, po czym wskazujemy lokalizację nowego pliku licencyjnego stat.lic i klikamy przycisk „Otwórz” - zostanie wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji.

Oczywiście może się zdarzyć, że instalacja Statistica się nie powiedzie, mimo że została przeprowadzona zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta (każdy komputer ma inną konfigurację, co może mieć wpływ na proces instalacji). Na stronie internetowej producenta znajduje się lista najczęściej pojawiających pytań dotyczących instalacji i działania programu Statistica.
 
Jeżeli jednak żadna z podpowiedzi nie odpowiada problemowi, jaki wystąpił, wówczas prosimy o zrobienie zrzutu ekranu z komunikatem błędu i o przesłanie go na adres e-mail: info@statsoft.pl lub tech@statsoft.pl.

Dodatkowe informacje i źródła

 • Pytania i odpowiedzi (FAQ) dotyczące instalacji/rejestracji oraz najczęściej wykorzystywanych funkcji Statistica,
 • Internetowa Czytelnia - artykuły poświęcone tematyce statystycznej z przykładami wykorzystania z programu Statistica w różnych zastosowaniach,
 • Nagrania z internetowych prezentacji (webinariów) przedstawiających wykorzystanie Statistica w różnych dziedzinach,
 • Internetowy Podręcznik Statystyki - czyli kompendium wiedzy które ułatwia zrozumieć, a także stosować metody statystyczne,
 • Rozbudowana pomoc elektroniczna w programie Statistica (opis modułów wraz z przykładami zastosowania): po uruchomieniu Statistica klikamy klawisz F1 i wybieramy z lewego menu "Przykłady" lub interesujące nas analizy:

Stopka