Skip to content ↓

Hasła do kont UNIX

Zmiana hasła do konta UNIX

Otrzymane hasło przy zakładaniu konta UNIX można zmienić na własne podczas zdalnej pracy na serwerze w powłoce systemu Linux (trzeba być zalogowanym na swoje konto). Zmiana hasła odbywa się poprzez wpisanie starego hasła i dwukrotne wprowadzenie nowego w celu zatwierdzenia.

Umieszczony poniżej proces zmiany hasła zaprezentowany jest na przykładzie połączenia się z serwerem student.agh.edu.pl za pomocą programu PuTTY. Jeśli nie pracowałeś jeszcze zdalnie na serwerze i chcesz wykorzystać do tego program PuTTY, to możesz skorzystać z instrukcji Praca w PuTTY. Użycie innego klienta SSH do połączenia z serwerem i praca w jego terminalu będą wyglądać analogicznie.

Uwaga

Nowe hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jedną "nie-literę" - np. cyfrę czy znak specjalny.

W celu zmiany hasła na serwerze student.agh.edu.pl lub galaxy.agh.edu.pl należy wykonać następujące kroki:

 1. Połącz się z serwerem, który Cię interesuje. Wpisz nazwę użytkownika i naciśnij "Enter". Następnie wprowadź swoje dotychczasowe hasło (wprowadzane znaki nie pojawią się na ekranie) potwierdzając klawiszem "Enter".
 1. Po pomyślnym zalogowaniu wpisz komendę "Passwd" w konsoli.

 2. Serwer poprosi o podanie hasła: "Enter login password:" - wpisz swoje AKTUALNE (stare) hasło zatwierdzając klawiszem "Enter".

 3. Pojawi się komunikat "New password:" - wpisz nowe hasło (minimum 8 znaków będących nie tylko literami) zatwierdzając przez "Enter".

 4. Po wyświetleniu komunikatu "Re-enter new password:" - powtórz nowe hasło zatwierdzając przez "Enter".

 5. Jeśli wszystko odbyło się poprawnie, to hasło zostało zmienione. Od tego momentu należy używać nowego hasła do łączenia się z tym serwerem.

Uwaga
 • Gdy hasło nie będzie spełniać wymagań bezpieczeństwa (np. będzie za krótkie) pojawi się komunikat o tym informujący. Przykładowo "Bad password: too short. Try again"; wprowadź wtedy inne hasło, a więc wróć do kroku 4.
 • Podczas wpisywania haseł nie pojawiają się one na ekranie - jest to poprawny i zamierzony efekt ze względów bezpieczeństwa.

Resetowanie hasła do konta UNIX

Jeśli zapomniałeś hasła do konta UNIX, możesz zresetować je samodzielnie poprzez Panel AGH. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Panelu AGH i przejdź do zakładki "UNIX", a następnie kliknij przycisk "Reset hasła" przy interesującym Cię koncie.

 2. Zatwierdź swój wybór klikając przycisk "Potwierdź".

 3. Sprawdź e-maile - na Twoją skrzynkę pocztową AGH zostały wysłane nowe dane do logowania do konta UNIX. 

 4. W celu sprawdzenia hasła wejdź w link zawarty w wiadomości i w nowym oknie kliknij przycisk "Pokaż".

Uwaga

Link jest aktywny przez 7 dni od założenia konta, jednak hasło wyświetlane jest jednorazowo. Próba ponownego kliknięcia w link do hasła zakończy się niepowodzeniem i hasło nie będzie już widoczne. 

Widok okna Panelu AGH od strony studenta:

Widok okna Panelu AGH od strony pracownika:

Stopka