Skip to content ↓

Nowe zdarzenie w kalendarzu grupowym Outlook

Chcąc utworzyć zdarzenie otwórz MS Outlook w wersji webowej (przez przeglądarkę).

 1. W celu utworzenia nowego zdarzenia grupowego wybierz kalendarz Outlook z dostępnych aplikacji w menu po lewej stronie i kliknij przycisk „Nowe zdarzenie”.
 1. W górnej części okna wybierz Kalendarz grupowy w którym chcesz zapisać wydarzenie.
 1. Po wybraniu kalendarza grupowego pojawi się komunikat "Zaproszenie zostanie wysłane do członków grupy dopiero wtedy, gdy ich zaprosisz. Zaproś uczestników". Zaproś grupę jako uczestnika spotkania.
 1. Następnie określ parametry spotkania.
 • Tytuł spotkania - "Dodaj tytuł",
 • Zdefiniuj listę uczestników spotkania (osoby indywidualne lub zespół w Teams) - "Zaproś uczestników",
 • Przedział czasowy spotkania - datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia spotkania lub włącz opcję całodziennego spotkania - "Cały dzień",
 • Powtarzalność spotkania - domyślne ustawiona "Nie powtarzaj", po rozwinięciu możesz wybrać inną opcję m.in. "dziennie", "co tydzień", "co miesiąc", "co rok", a także określić format "niestandardowy",
 • Włącz/wyłącz opcję "Spotkanie aplikacji Teams",
 • Dodaj przypomnienie - domyślne ustawione "15 minut wcześniej" lub zmień na inną spośród dostępnych opcji - uczestnicy spotkania otrzymają przypomnienie przed spotkaniem o określonej porze.
 • Opcjonalnie doprecyzuj szczegóły spotkania lub dołącz materiały przygotowane na spotkanie - "Dodaj opis lub dołącz dokumenty".
 1. W przypadku zaproszenia osoby lub grupy osób przycisk "Zapisz" automatycznie zmieni się na "Wyślij", ponieważ aplikacja po kliknięciu prześle zaproszenia na spotkanie do wskazanych osób.
Uwaga

W momencie zaproszenia kogoś na spotkanie aplikacja domyślnie podpowie, że będzie to spotkanie za pośrednictwem aplikacji Teams - włączy automatycznie opcje "Spotkanie aplikacji Teams". Jeśli spotkanie ma się odbyć w innej formie np. stacjonarne wyłącz tę opcję przed wysłaniem wiadomości do zaproszonych osób.

 1. Zwróć uwagę na dostępne w górnym lewym rogu "Opcje odpowiedzi", które domyślnie są nieaktywne.
 • "Żądaj odpowiedzi" - opcja ta oznacza, że zarówno organizator, jak i wszyscy uczestnicy spotkania, będą otrzymywać automatyczne powiadomienia e-mail o każdej zmianie deklaracji uczestnictwa w spotkaniu poczynionej przez każdego uczestnika spotkania. Należy podkreślić, że zarówno dodanie do kalendarza jak i zmiana statusu uczestnictwa (spośród Akceptuj, Wstępna akceptacja, Odrzuć) spowoduje to masową wysyłkę powiadomień do wszystkich osób zaproszonych na spotkanie. 
 • "Zezwalaj na przesyłanie dalej" - opcja ta umożliwia zapraszanie do spotkania kolejnych osób (w tym również spoza AGH) przez wszystkich uczestników. Jest ona widoczna w szczegółach spotkania dostępnych z poziomu każdego z uczestników.
 1. Naciśnij "Wyślij" w górnej części edytowanego okna, wtedy spotkanie w kalendarzu zostanie utworzone, a zaproszenia rozesłane do wymienionych osób.

Stopka