Skip to content ↓

Szyfrowanie poczty elektronicznej w programie Thunderbird

Certyfikat podpisywania i/lub szyfrowania poczty jest dodatkowym zabezpieczeniem, które pozwala na autoryzację wiadomości w celu zwiększenia bezpieczeństwa korespondencji.

Jakie korzyści daje nam certyfikat podpisywani/szyfrowania poczty?

  1. Podpisywanie wiadomości – tzw. kluczem publicznym – daje pewność odbiorcy, że wiadomość została faktycznie wysłana z naszej skrzynki.

  2. Szyfrowanie wiadomości – tzw. kluczem prywatnym – daje pewność, że wiadomość może być odczytana tylko i wyłącznie przez uprawnione do tego osoby.

W celu zamówienia certyfikatu uzupełnij Wniosek o wydanie certyfikatu szyfrowania/podpisywania poczty, a następnie prześlij skan na adres pomoc-it@agh.edu.pl.

Do korzystania z certyfikatów CRI AGH zaleca bezpłatny program pocztowy Mozilla Thunderbird. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji oraz konfiguracji programu znajdują się w instrukcji: Konfiguracja programu Thunderbird.

Instrukcja importu certyfikatu

  1. Otwórz ustawienia klikając ikonę trzech poziomych pasków znajdującą się pod przyciskiem zamknięcia okna, a następnie wybierz "Konfiguracja kont".
  1. Wejdź w zakładkę "Szyfrowanie "end-to-end"", a następnie w "Zarządzaj certyfikatami S/MIME".
  1. Otwórz sekcję "Użytkownik" a następnie kliknij "Importuj".
  1. Wybierz z dysku plik z certyfikatem, a następnie wpisz do niego hasło. Po zaimportowaniu certyfikatu kliknij "OK".
  1. W sekcji "S/MIME", przy polu "Certyfikat osobisty do podpisywania cyfrowego" kliknij opcję "Wybierz", a następnie, w wyskakującym oknie, opcję "OK".
  1. W wyskakującym oknie wybierz opcję "Tak". Dzięki temu certyfikat służy zarówno do podpisywania, jak i szyfrowania poczty.
  1. Certyfikat został zaimportowany. Zalecanym przez CRI AGH ustawieniem jest zaznaczenie opcji "Podpisz niezaszyfrowane wiadomości".

Stopka