Skip to content ↓

Tworzenie grupy w MS Outlook

Chcąc utworzyć grupę otwórz MS Outlook w wersji webowej (przez przeglądarkę).

  1. Kliknij przycisk "Nowa grupa".

  1. Następnie pojawi się nowe okno w którym musisz nadać nazwę tworzonej grupie. Wpisz adres e-mail dla nowej grupy. Jeżeli nie wpiszesz adresu e-mail wygeneruje się on automatycznie na podstawie nazwy grupy, ale może się okazać, że istnieje już grupa z takim adresem e-mail. W takim wypadku wpisz inny adres e-mail. Po wpisaniu nazwy oraz adresu e-mail pojawi się przycisk "Utwórz", kliknij na niego.
  1. Grupa została utworzona. Teraz można między innymi rozpocząć konwersację, udostępniać pliki lub połączyć się z innymi aplikacjami.

Dodawanie członków do grupy w MS Outlook

  1. W celu dodania członków wybierz grupę z menu po lewej stronie, a następnie kliknij w nazwę grupy.
  1. W kolejnym kroku przejdź do zakładki „Członkowie” i wybierz opcję „Dodaj członków”.
  1. W ostatnim oknie możesz dodać członków zespołu, wyszukując ich po nazwisku bądź adresie e-mail. Dodawanie osób do zespołu zakończ poprzez kliknięcie "Dodaj".

Stopka