Skip to content ↓

Ustawienie sieci w Windows

Prawidłowa konfiguracja połączeń sieciowych w systemie operacyjnym jest bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i prawidłowego ich działania oraz korzystania z zasobów Internetu.

Inne niż zalecane ustawienia mogą skutkować m.in. przerwami lub utratą dostępu do Internetu, oraz mogą być zagrożeniem dla danych, które na komputerze są przechowywane.

W związku z powyższym zachęcamy do ich sprawdzenia i ustawienia zgodnie z poniższą instrukcją. 

  1. W wyszukiwarce systemu Windows znajdź ustawienie "Wyświetl połączenia sieciowe".
  1. Znajdź kartę sieciową odpowiedzialną za połączenie z Internetem (zwykle będzie nazywać się "Ethernet"). Kliknij na niej prawym przyciskiem myszy i wybierz "Właściwości".
  1. W zakładce „Sieć” na liście składników wybierz "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)" a następnie kliknij jego "Właściwości".
  1. W zakładce „Ogólne” prawidłowo powinny być zaznaczone opcje "Uzyskaj adres IP automatycznie" oraz "Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie", Jeśli jest inaczej zaznacz w/w opcje, następnie kliknij przycisk „OK”.

Stopka