Skip to content ↓

Konfiguracja poczty na urządzeniu mobilnym

Aplikacja Outlook (iOS)

Aby korzystać z Poczty AGH w aplikacji Outlook, konieczna jest ręczna konfiguracja skrzynki pocztowej.

Ważne jest, aby dokładnie stosować się do poniższej instrukcji, inaczej skrzynka pocztowa nie będzie działać poprawnie.

  1. Wprowadź swój adres email w domenie @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl, a następnie kliknij przycisk "Dodaj konto".
  1. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania SSO AGH. Nie loguj się do niej! Zamiast tego, cofnij się do poprzedniego ekranu przyciskiem "<" znajdującym się w lewym górnym rogu ekranu. Zalogowanie się do SSO AGH na tym etapie spowoduje błędne skonfigurowanie skrzynki pocztowej, przez co nie będzie ona działać prawidłowo.
  1. Zostaniesz przekierowany z powrotem do ekranu startowego, ale tym razem pojawi się na nim opcja "Ręczne konfigurowanie konta". Wybierz ją.
  1. Z kategorii "Zaawansowane" wybierz "IMAP".
  1. Uzupełnij pola na kolejnym ekranie według przykładu widocznego poniżej. Po wprowadzeniu wszystkich danych, naciśnij przycisk "Zaloguj się".
Ogólne
Adres e-mail Adres e-mail AGH
Serwer poczty przychodzącej IMAP
Nazwa hosta IMAP poczta.agh.edu.pl
Port IMAP: 993
Zabezpieczenia portów SSL
Nazwa użytkownika IMAP Adres e-mail AGH
Hasło IMAP Hasło do Poczty AGH
Serwer poczty wychodzącej SMTP
Nazwa hosta SMTP poczta.agh.edu.pl
Port SMTP 465
Zabezpieczenia portów SSL
Nazwa użytkownika SMTP Adres e-mail AGH
Hasło IMAP Hasło do Poczty AGH

Możesz już korzystać ze swojej skrzynki pocztowej AGH w aplikacji Outlook. Jeśli jednak konfiguracja się nie powiodła lub po zalogowaniu się według powyższej instrukcji nie widzisz wszystkich swoich wiadomości w skrzynce, skontaktuj się z Pomocą IT.

Konfiguracja Poczty AGH w domyślnej aplikacji Poczta (iOS)

  1. Aby skonfigurować konto pocztowe AGH na urządzeniu mobilnym z systemem iOS (iPhone, iPad), otwórz domyślną aplikację pocztową Poczta, a następnie wybierz opcję dodania nowego konta. Jako typ konta wybierz ostatnią opcję "Inne".
  1. Wybierz pierwszą opcję "Dodaj konto pocztowe".
  1. Wypełnij swoje dane.
  1. Koniecznie upewnij się, że zaznaczoną na górze ekranu opcją jest "IMAP" i wypełnij wymagane dane według przykładu widocznego na obrazku poniżej. W rubryce "Hasło" (w obu sekcjach) wpisz swoje hasło do skrzynki pocztowej AGH.
Serwer poczty przychodzącej:
Nazwa hosta poczta.agh.edu.pl
Użytkownik Adres e-mail AGH
Hasło Hasło do Poczty AGH
Serwer poczty wychodzącej:
Nazwa hosta poczta.agh.edu.pl
Użytkownik Adres e-mail AGH
Hasło Hasło do Poczty AGH
  1. Wybierz, z jakimi aplikacjami konto pocztowe ma zostać zsynchronizowane. Pierwsza opcja jest opcją wymaganą — jest ona konieczna do prawidłowego funkcjonowania poczty — natomiast opcja druga jest dowolna. Po dokonaniu wyboru kliknij "Zachowaj" w prawym górnym rogu ekranu.

Możesz już korzystać ze swojej skrzynki pocztowej AGH w aplikacji Poczta. Jeśli jednak konfiguracja się nie powiodła lub po zalogowaniu się według powyższej instrukcji nie widzisz wszystkich swoich wiadomości w skrzynce, skontaktuj się z Pomocą IT.

Stopka