Skip to content ↓

Hasło do aplikacji

W związku z coraz większą liczbą cyberataków na konta pocztowe naszych Użytkowników, zostały wdrożone nowe możliwości ochrony nazywane "Hasłami do aplikacji".

Zalecamy, aby każdy Użytkownik wygenerował osobne hasła dla klientów pocztowych i aplikacji, z których korzysta np. Thunderbird, Outlook i aplikacja w telefonie/tablecie. Hasło to można zapisać w danym programie, nie trzeba go zapamiętywać i wpisywać za każdym razem.

Hasłem do aplikacji nie można zalogować się do Poczty AGH przez przeglądarkę internetową, na stronie https://poczta.agh.edu.pl/ – tu nadal logowanie następuje głównym hasłem.

Uwaga

Wygenerowanie pierwszego hasła do aplikacji bezpowrotnie blokuje możliwość zalogowania się w klientach pocztowych hasłem głównym. W razie "wycieku" takiego hasła pracownicy Samodzielnej Sekcji Monitorowania Cyberbezpieczeństwa będą w stanie bardziej precyzyjnie określić przyczynę i potencjalnie zagrożone urządzenie.

Ustawienie hasła do aplikacji

  1. Zaloguj się do Poczty AGH przez przeglądarkę. Kliknij w prawym górnym rogu w "Ustawienia",  a następnie w poziomym menu wybierz "Hasła do aplikacji".
  1. Wprowadź aktualne hasło (główne) oraz nazwę, a następnie kliknij przycisk "Generuj hasło dla aplikacji".
    Aby łatwo identyfikować, dla której aplikacji dane hasło ma działać, w polu "Nazwa" możesz wpisać np. "telefon służbowy", "Outlook - komputer domowy", "Thunderbird praca" itp.
  1. Na ekranie wyświetli się hasło, użyj go do zalogowania w kliencie pocztowym (gdzie możesz je zapamiętać). W celach bezpieczeństwa widoczne jest ono jednorazowo.

Zmiana hasła dla danej aplikacji

  1. Zaloguj się do Poczty AGH przez przeglądarkę. Kliknij w prawym górnym rogu w "Ustawienia",  a następnie w poziomym menu wybierz "Hasła do aplikacji".
  1. W wykazie "Istniejące hasła" wybierz to, które chcesz zmienić i kliknij w przycisk "Usuń" przy odpowiednim wierszu.
  1. Wygeneruj nowe hasło dla danej aplikacji (zgodnie z punktami 2-3).

Stopka