Skip to content ↓

Logowanie do BaDAP

  1. Wejdź na stronę badap.agh.edu.pl, a następnie kliknij w prawym górnym rogu przycisk "Zaloguj się".
  1. Zostaniesz przekierowany na stronę sso.agh.edu.pl. Następnie zaloguj się przy pomocy tych samych danych logowania, których używasz do Poczty AGH i kliknij przycisk "Zaloguj się".
Uwaga

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta pocztowego, postępuj zgodnie z instrukcją: Zakładanie konta pocztowego.

Gdy masz ustawiony drugi składnik uwierzytelniania w SSO AGH, to system poprosi Cię o użycie go w celu zakończenia procesu logowania. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do swoich danych zachęcamy do konfiguracji uwierzytelniania dwuskładnikowego. Szczegóły dostępne są w instrukcji: Konfiguracja logowania dwuetapowego do SSO.

  1. W kolejnym kroku podczas pierwszego logowania zostaniesz poproszony o zgodę na dostęp do danych takich jak: tożsamość, profil oraz e-mail. Jeśli wyrażasz zgodę kliknij w przycisk "Akceptuj". Zgoda ta jest konieczna do zalogowania się.
  1. Po pomyślnym uwierzytelnieniu nastąpi zalogowanie do platformy BaDAP.

Stopka