Skip to content ↓

Zakładanie konta pocztowego

Sposób zakładania konta jest zależny od grupy, do której należy użytkownik. Poniżej zostały opisane wszystkie z nich. 

Pracownicy

Należy pobrać i wypełnić formularz danymi dotyczącymi Pracownika, dla którego ma zostać utworzone konto pocztowe (Wniosek - Założenie konta pocztowego dla Pracownika). Następnie wniosek powinien zostać podpisany przez Pracownika i potwierdzony przez Przełożonego, co można wykonać na jeden z poniższych sposobów:

 • Przełożony podpisuje wniosek w formie papierowej, który należy zeskanować i wysłać jako załącznik na adres pomoc-it(at)agh.edu.pl z e-maila w domenie @agh.edu.pl,
 • Przełożony przesyła skan wypełnionego wniosku jako załącznik do e-maila podpisanego jego certyfikatem poczty na adres pomoc-it(at)agh.edu.pl.
Uwaga

Pracownicy, którzy nie posiadają numeru PESEL powinni w tej pozycji wpisać datę urodzenia.

Studenci (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz doktoranci

Student oraz doktorant może założyć konto pocztowe samodzielnie przez wypełnienie formularza online. Do tego celu niezbędne są:

 • numer albumu,
 • numer PESEL, 
 • dostęp do skrzynki pocztowej wskazanej w procesie rekrutacji.
Uwaga

Studenci/doktoranci, którzy nie posiadają numeru PESEL powinni w tej pozycji wpisać swoją datę urodzenia oraz pięć zer (np. data urodzenia: 11.12.2005 - wpisz w pozycji PESEL: 05121100000)

W celu założenia konta pocztowego należy wykonać następujące kroki:

 1. Przejdź na stronę: panel.agh.edu.pl/newuser/newuser.php.

 2. Wpisz swój numer albumu oraz numer PESEL w wyznaczone pola i kliknij "Dalej".

 1. Po zweryfikowaniu wprowadzonych danych serwis prześle kod do aktywacji na adres e-mail podany w czasie rekrutacji. Stan realizacji zlecenia możesz sprawdzić logując się ponownie na tę samą stronę, podając numer albumu oraz PESEL.
Uwaga

Po pięciu błędnych próbach rejestracji system zablokuje możliwość kolejnych prób dla danego numeru albumu.

W przypadku problemów z automatycznym formularzem należy skontaktować się z Pomocą IT, wysyłając e-mail ze skrzynki pocztowej zarejestrowanej podczas procesu rekrutacji na studia podając imię, nazwisko i numer albumu na adres pomoc-it(at)agh.edu.pl.

Studencie!

Możesz wyrazić zgodę w Panelu AGH na wykorzystanie Twojego prywatnego adresu e-mail do procesu resetowania hasła (w przypadku jego zapomnienia). Dzięki temu uzyskasz możliwość samodzielnego zresetowania hasła bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie Pomocy IT, do czego serdecznie zachęcamy.

Ustawienie lub zmiana prywatnego adresu e-mail do procesu resetowania hasła

 1. Zaloguj się do Panelu AGH i kliknij w menu po lewej stronie zakładkę "Ty".

 2. Zaznacz pole "Chcę mieć możliwość zresetowania hasła do systemu Poczta AGH, poprzez weryfikację numeru albumu, PESEL i kodu wysłanego na wskazany adres e-mail".

 3. Podaj alternatywny adres e-mail, który posłuży w przyszłości do autoryzacji procesu resetowania hasła, a następnie kliknij w przycisk "Zmień".

 1. Zatwierdź proces wprowadzając swój numer PESEL.

Słuchacze studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość założenia konta pocztowego poprzez organizatora studiów podyplomowych. W takim przypadku wystarczy, aby organizator wysłał e-mail ze swojego konta pocztowego w domenie AGH na adres pomoc-it(at)agh.edu.pl z prośbą o założenie kont dla studentów kierunku, którego jest Opiekunem. Wiadomość powinna zawierać imiona i nazwiska studentów, numery PESEL oraz ich prywatne adresy e-mail.

Jednostki AGH

W celu otrzymania konta e-mail AGH dla Jednostki należy przesłać skan wypełnionego formularza (Wniosek - Założenie konta pocztowego dla Jednostki) na adres pomoc-it(at)agh.edu.pl. Wniosek powinien zostać potwierdzony przez Kierownika Jednostki, co można wykonać na jeden z poniższych sposobów:

 • Kierownik Jednostki podpisuje wniosek w formie papierowej, który należy zeskanować i wysłać jako załącznik na adres pomoc-it(at)agh.edu.pl z e-maila w domenie @agh.edu.pl,
 • Kierownik Jednostki przesyła skan wypełnionego wniosku jako załącznik do e-maila podpisanego jego certyfikatem poczty na adres pomoc-it(at)agh.edu.pl.

Organizacje studenckie

W celu otrzymania konta e-mail AGH dla organizacji studenckiej lub koła naukowego należy przesłać skan wypełnionego formularza (Wniosek - Założenie konta pocztowego dla organizacji studenckiej) do Centrum Spraw Studenckich na adres dss(at)agh.edu.pl. Wniosek powinien być wysłany z adresu w domenie @agh.edu.pl.

Stopka