Skip to content ↓

Zakładanie konta pocztowego

Sposób zakładania konta jest zależny od grupy, do której należy użytkownik. Poniżej zostały opisane wszystkie z nich. 

Pracownicy

Należy pobrać i wypełnić formularz danymi dotyczącymi Pracownika, dla którego ma zostać utworzone konto pocztowe (Wniosek - Założenie konta pocztowego dla Pracownika).

Następnie wniosek powinien zostać podpisany przez Pracownika i potwierdzony przez Przełożonego, co można wykonać na jeden z poniższych sposobów:

 • Przełożony podpisuje wniosek w formie papierowej, który należy zeskanować i wysłać jako załącznik na adres pomoc-it@agh.edu.pl z e-maila w domenie @agh.edu.pl,
 • Przełożony przesyła skan wypełnionego wniosku jako załącznik do e-maila podpisanego jego certyfikatem poczty na adres pomoc-it@agh.edu.pl.
Uwaga

Pracownicy, którzy nie posiadają numeru PESEL powinni w tej pozycji wpisać datę urodzenia.

Studenci (studia stacjonarne i niestacjonarne), doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych

Student, doktorant oraz uczestnik studiów podyplomowych może założyć konto pocztowe samodzielnie przez wypełnienie formularza online. Do tego celu niezbędne są:

 • numer albumu,
 • numer PESEL, 
 • dostęp do skrzynki pocztowej wskazanej w procesie rekrutacji.
Uwaga

Studenci/doktoranci, którzy nie posiadają numeru PESEL powinni w tej pozycji wpisać swoją datę urodzenia oraz pięć zer (np. data urodzenia: 11.12.2005 - wpisz w pozycji PESEL: 05121100000)

W celu założenia konta pocztowego należy wykonać następujące kroki:

 1. Przejdź na stronę: panel.agh.edu.pl/newuser/newuser.php.

 2. Wpisz swój numer albumu oraz numer PESEL w wyznaczone pola i kliknij "Dalej".

 1. Po zweryfikowaniu wprowadzonych danych serwis prześle kod do aktywacji na adres e-mail podany w czasie rekrutacji. Wprowadź "Kod aktywacyjny" i naciśnij przycisk "Aktywuj".
 1. Wprowadź "Nazwę konta" i kliknij "Załóż konto".

Zalecamy zaznaczyć opcję "Aktywuj możliwość zresetowania hasła z wykorzystaniem adresu e-mail prywatny@adres.pl". Jeżeli nie zaznaczysz jej na tym etapię, będziesz miał taką możliwośc również po zalogowaniu do Panelu AGH.

 1. Zapamiętaj lub zapisz swój adres e-mail i hasło w bezpiecznym miejscu. Kliknij przycisk "Wyjdź".
Uwaga

Po pięciu błędnych próbach rejestracji system zablokuje możliwość kolejnych prób dla danego numeru albumu.

W przypadku problemów z automatycznym formularzem należy skontaktować się z Pomocą IT, wysyłając e-mail ze skrzynki pocztowej zarejestrowanej podczas procesu rekrutacji na studia podając imię, nazwisko i numer albumu na adres pomoc-it@agh.edu.pl.

Studencie!

Możesz wyrazić zgodę w Panelu AGH na wykorzystanie Twojego prywatnego adresu e-mail do procesu resetowania hasła (w przypadku jego zapomnienia). Dzięki temu uzyskasz możliwość samodzielnego zresetowania hasła bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie Pomocy IT, do czego serdecznie zachęcamy.

Ustawienie lub zmiana prywatnego adresu e-mail do procesu resetowania hasła

Uwaga

Funkcjonalność samodzielnego resetu hasła poprzez Panel AGH nie jest jeszcze dostępna dla doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych. Szczegółowe informacje na temat resetu hasła dostępne są w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła.

 1. Zaloguj się do Panelu AGH i kliknij w menu po lewej stronie zakładkę "Ty".

 2. Zaznacz pole "Chcę mieć możliwość zresetowania hasła do systemu Poczta AGH, poprzez weryfikację numeru albumu, PESEL i kodu wysłanego na wskazany adres e-mail".

 3. Podaj alternatywny adres e-mail, który posłuży w przyszłości do autoryzacji procesu resetowania hasła, a następnie kliknij w przycisk "Zmień".

 1. Zatwierdź proces wprowadzając swój numer PESEL.

Jednostki AGH

W celu otrzymania konta e-mail AGH dla Jednostki należy przesłać skan wypełnionego formularza (Wniosek - Założenie konta pocztowego dla Jednostki) na adres pomoc-it@agh.edu.pl. Wniosek powinien zostać potwierdzony przez Kierownika Jednostki, co można wykonać na jeden z poniższych sposobów:

 • Kierownik Jednostki podpisuje wniosek w formie papierowej, który należy zeskanować i wysłać jako załącznik na adres pomoc-it@agh.edu.pl z e-maila w domenie @agh.edu.pl,
 • Kierownik Jednostki przesyła skan wypełnionego wniosku jako załącznik do e-maila podpisanego jego certyfikatem poczty na adres pomoc-it@agh.edu.pl.

Organizacje studenckie

W celu otrzymania konta e-mail AGH dla organizacji studenckiej lub koła naukowego należy przesłać skan wypełnionego formularza (Wniosek - Założenie konta pocztowego dla organizacji studenckiej) do Centrum Spraw Studenckich na adres dss@agh.edu.pl. Wniosek powinien być wysłany z adresu w domenie @agh.edu.pl.

Stopka