Skip to content ↓

Zmiana i resetowanie hasła

Zmiana hasła

  1. Po zalogowaniu na stronie Poczty AGH, kliknij w prawym górnym rogu "Ustawienia". Następnie w zależności od ustawionego wyglądu interfejsu wybierz z zakładek u góry, bądź z menu po lewej stronie opcję "Hasło".

  2. Wprowadź aktualne hasło, a następnie wpisz dwukrotnie nowe hasło.

  3. Po wprowadzeniu haseł kliknij przycisk "Zapisz" w dolnej części okna.

Uwaga

Zmiana hasła do usług możliwa jest jedynie za pośrednictwem programu pocztowego Roundcube (usługa Webmail) poprzez przeglądarkę internetową. Pamiętaj, że dokonując zmiany hasła do Poczty AGH tym samym ustawiasz nowe hasło dla wszystkich usług, które wykorzystują mechanizm logowania przez SSO AGH m.in. Poczta AGHUSOSUPeL, Microsoft 365 oraz Panel AGH.

Odzyskiwanie hasła

Pracownicy

 

Pracownicy, którzy potrzebują zresetować hasło do poczty w domenie @agh.edu.pl powinni skontaktować się z Pomocą IT:

a) Mailowo, jeśli posiadają adres w domenie jednostki w której są zatrudnieni,

b) Osobiście, w siedzibie Pomocy IT.

c) Telefonicznie, w celu ustalenia procedury potwierdzenia tożsamości. 

Doktoranci

 

Doktoranci Szkoły Doktorskiej, którzy potrzebują zresetować hasło do poczty w domenie @agh.edu.edu.pl powinni skontaktować się z Pomocą IT:

a) Drogą mailową, wiadomość powinna być wysłana ze skrzynki pocztowej wykorzystanej podczas rekrutacji na studia.

b) Osobiście, w siedzibie Pomocy IT.

c) Telefonicznie, w celu ustalenia procedury potwierdzenia tożsamości. 

Studenci

 

Możesz odzyskać hasło do Poczty AGH w domenie @student.agh.edu.pl za pomocą Automatu do resetowania hasła, jeśli wcześniej została wyrażona przez Ciebie zgoda na zresetowanie hasła za pomocą alternatywnego adresu e-mail (możliwość ustawienia takiego adresu poprzez Panel AGH w zakładce "Ty").

Do tego celu potrzebujesz:

  • numer legitymacji studenckiej,
  • numer PESEL.

W przypadku braku zaznaczonej zgody w Panelu AGH konieczna jest osobista wizyta w siedzibie Pomocy IT w celu potwierdzenia tożsamości.

Uwaga

Uczestnicy studiów podyplomowych, którzy potrzebują zresetować hasło powinni wysłać wiadomość na adres pomoc-it@agh.edu.pl. 

Jednostki i Organizacje Studenckie

 

Jednostki i Organizacje Studenckie, które potrzebują zresetować hasło do Poczty AGH mogą skontaktować się z Pomocą IT na dwa sposoby. 

a) Drogą mailową,

b) Osobiście, w siedzibie Pomocy IT.

Kontakt w tej sprawie powinna podejmować osoba, która została wpisana na wniosku o założenie konta jako osoba odpowiedzialna.

Stopka