Skip to content ↓

Poczta AGH

Opis usługi

Poczta AGH - narzędzie służące do komunikacji w formie wiadomości e-mail. Stanowi jedyną zatwierdzoną, oficjalną formę służbowej komunikacji elektronicznej.

Poczta AGH jest usługą "On Premise", czyli realizowaną lokalnie przez Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH. Środowisko poczty w całości znajduje się na serwerach wchodzących w skład infrastruktury Uczelni, a za utrzymanie i zarządzanie nim odpowiadają specjaliści w CRI.

Szczegóły na temat możliwości wnioskowania o dedykowane konto pocztowe są dostępne w instrukcji: Zakładanie konta pocztowego.

Oferujemy również możliwość założenia kont pocztowych dla różnego rodzaju podmiotów.

Dane dostępowe do poczty elektronicznej służą również uwierzytelniania do takich usług jak: SSO AGHPanel AGH, Microsoft 365, Chmura AGH, USOS, UPeL.

Konfiguracja IMAP/SMTP

Ogólne
Adres e-mail Adres e-mail AGH
Serwer poczty przychodzącej IMAP
Nazwa hosta IMAP poczta.agh.edu.pl
Port IMAP: 993
Zabezpieczenia portów SSL
Nazwa użytkownika IMAP Adres e-mail AGH
Hasło IMAP Hasło do aplikacji (szczegóły: Instrukcja)
Serwer poczty wychodzącej SMTP
Nazwa hosta SMTP poczta.agh.edu.pl
Port SMTP 465
Zabezpieczenia portów SSL
Nazwa użytkownika SMTP Adres e-mail AGH
Hasło SMTP Hasło do aplikacji (szczegóły: Instrukcja)

Dla kogo

pracownicy, doktoranci, studenci oraz inne podmioty 

Adres usługi

poczta.agh.edu.pl

Wsparcie usługi

Pomoc IT

Usługi powiązane

SSO AGHPanel AGH, Microsoft 365, Chmura AGH, USOS, UPeL

Parametry techniczne

Adres e-mail w domenie: @agh.edu.pl

Pojemność skrzynki pocztowej: 64 GB

Maksymalny rozmiar załącznika: 100 MB

Przypisane aliasy: imię.nazwisko@agh.edu.pl

Szczegóły dotyczące aliasów.

Istnieje możliwość zamówienia certyfikatu do podpisywania i szyfrowania poczty elektronicznej. Szczegóły: Certyfikaty.

Adres e-mail w domenie: @agh.edu.pl

Pojemność skrzynki pocztowej: 64 GB

Maksymalny rozmiar załącznika: 100 MB

Przypisane aliasy: imię.nazwisko@agh.edu.pl, numeralbumu@student.agh.edu.pl

Szczegóły dotyczące aliasów.

Adres e-mail w domenie: @student.agh.edu.pl

Pojemność skrzynki pocztowej: 8 GB

Maksymalny rozmiar załącznika: 100 MB

Przypisane aliasy: numeralbumu@student.agh.edu.pl 

Szczegóły dotyczące aliasów.

Sposób korzystania

Poczta AGH jest dostępna zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych. Korzystanie z usługi jest możliwe za pomocą przeglądarki internetowej (Ustawienia poczty przez przeglądarkę) albo z wykorzystaniem dedykowanego klienta pocztowego: Mozilla Thunderbird (Konfiguracja programu Thunderbird) lub Outlook (Konfiguracja programu Outlook) albo na urządzeniu mobilnym za pomocą dostępnego oprogramowania w systemie Android oraz iOS (Konfiguracja poczty na urządzeniu mobilnym).

Instrukcje

Częste pytania (FAQ)

Szczegóły dostępne w instrukcji: Zakładanie konta pocztowego.

Szczegóły dostępne w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła.

Szczegóły dostępne w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła.

  • Sprawdź czy możesz zalogować się do Panelu AGH.
  • Wyczyść ciasteczka (pliki cookie) i inne dane witryn (cache) przeglądarki.
  • Sprawdź, czy możesz zalogować się na innym komputerze
  • Zresetuj hasło - szczegóły w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła.

Jeśli wciąż nie możesz się zalogować, skontaktuj się z Pomocą IT.

Status (funkcję) można sprawdzić w Panelu AGH w menu po lewej stronie - zakładka "Ty".

  • Panel AGH - usługi wewnętrzne AGH - dostępne dla pracowników, doktorantów i studentów AGH,
  • Microsoft 365 - aplikacje pakietu zwanego dawniej Office 365 - dostępne dla pracowników, doktorantów i studentów AGH,
  • Chmura AGH - przestrzeń do przechowywania plików - dostępna dla pracowników AGH,
  • USOS - system do kompleksowej obsługi toku studiów - dostępne dla pracowników, doktorantów i studentów AGH,
  • UPeL - Uczelniana Platforma e-Learningowa - dostępne dla pracowników, doktorantów i studentów AGH.

Szczegóły dostępne w instrukcji: Filtry - dodawanie autorespondera

Szczegóły na temat konfiguracji klientów pocztowych znajdziesz w instrukcjach: Konfiguracja programu Thunderbird i Konfiguracja programu Outlook.

Logowanie do aplikacji pocztowych takich jak Thunderbird, Outlook czy aplikacje mobilne odbywa się za pomocą osobnych haseł generowanych przez Użytkownika w Panelu AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Hasło do aplikacji.

Szczegóły dostępne w instrukcji: Konfiguracja poczty na urządzeniu mobilnym.

Szczegóły dostępne w instrukcji: Szyfrowanie poczty elektronicznej.

Alias jest adresem poczty elektronicznej. Nie da się nim zalogować do żadnego systemu, logowanie zawsze następuje przy użyciu podstawowego adresu e-mail. W zależności od użytkownika ma on formę imię.nazwisko@agh.edu.pl lub numer_albumu@student.agh.edu.p. Można wykorzystać go w ustawieniach tożsamości w poczcie przez Webmail. Szczegóły konfiguracji w punkcie 2. instrukcji: Tożsamości - ustawienia, dodanie podpisu.

Stopka