Skip to content ↓

Przedłużanie ważności konta

Skończyła się ważność kont. Jak ją przedłużyć?

Umowa o pracę

 

Ważność kont osób zatrudnionych w oparciu o ten rodzaj umowy przedłuża się automatycznie na podstawie danych z systemu kadrowego. Jeśli Twoje konto straciło ważność, a nadal jesteś pracownikiem, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za sprawy kadrowe w Twojej jednostce,  w celu odnotowania tego faktu w systemie ASIMS.

 

Umowa cywilnoprawna (dydaktycy)

 

Ważność kont osób zatrudnionych w oparciu o ten rodzaj umowy, korzystających z systemu USOS, przedłuża się automatycznie na podstawie danych z tego systemu. Jeśli Twoje konto straciło ważność, a nadal jesteś pracownikiem, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za sprawy kadrowe w Twojej jednostce w celu odnotowania tego faktu w systemie USOS.

 

Umowa cywilnoprawna (pozostałe osoby)

 

Osoby zatrudnione w oparciu o ten rodzaj umowy nie realizujące procesu dydaktycznego mogą przedłużyć ważność konta (maksimum na kolejne 2 lata) przesyłając na adres pomoc-it@agh.edu.pl skan wniosku: Wniosek o przedłużenie ważności konta.

Ważność kont doktoranckich powiązana jest ze statusem w systemie USOS. Skontaktuj się ze Szkołą Doktorską w celu przypisania prawidłowego statusu.

Ważność kont studenckich powiązana jest ze statusem w systemie USOS. Skontaktuj się z Dziekanatem w celu przypisania prawidłowego statusu.

Konta dla uczestników studiów podyplomowych zakładane są na wniosek kierowników studiów. Jeśli Twoje konto straciło ważność, a nadal jesteś uczestnikiem studiów podyplomowych, skontaktuj się z kierownikiem/osobą kontaktową studiów.

Pracownicy przechodzący na emeryturę mogą utrzymać swoje konta. Jeśli Twoje konto wkrótce straci lub straciło ważność, powiadom Pomoc IT o chęci utrzymania konta mailowo (ze swojego adresu e-mail w domenie @agh.edu.pl) lub telefonicznie.

Jakie konta może posiadać Użytkownik?

W zależności od tego, jaką rolę pełnisz na Uczelni, dostępne są dla Ciebie różne usługi. W poniższej tabeli możesz sprawdzić, z których kont możesz korzystać w ramach swojej roli.

Konto e-mail: @agh.edu.pl
Alias: imie.nazwisko@agh.edu.pl

Konta shell-owe (UNIX)*:

 • Serwer @galaxy
 • Serwer @student
 • Serwer @mops

*Szczegóły na temat tego rodzaju kont dostępne są na stronie: Konta UNIX.

Konto e-mail: @agh.edu.pl
Alias: imie.nazwisko@agh.edu.pl, nr_albumu@student.agh.edu.pl

Konta shell-owe (UNIX)*:

 • Serwer @galaxy
 • Serwer @student
 • Serwer @mops

*Szczegóły na temat tego rodzaju kont dostępne są na stronie: Konta UNIX.

Konto e-mail: @student.agh.edu.pl
Alias: nr_albumu@student.agh.edu.pl

Konta shell-owe (UNIX)*:

 • Serwer @student
 • Serwer @mops

*Szczegóły na temat tego rodzaju kont dostępne są na stronie: Konta UNIX.

Konto e-mail: @student.agh.edu.pl

Konta shell-owe (UNIX)*:

 • Serwer @student
 • Serwer @mops

*Szczegóły na temat tego rodzaju kont dostępne są na stronie: Konta UNIX.

Konto e-mail: @agh.edu.pl
Alias: imie.nazwisko@agh.edu.pl

Konta shell-owe (UNIX)*:

 • Serwer @galaxy
 • Serwer @student
 • Serwer @mops

*Szczegóły na temat tego rodzaju kont dostępne są na stronie: Konta UNIX.

Uwaga

Jeśli pełnisz więcej niż jedną rolę, czyli np. jesteś studentem i pracownikiem jednocześnie, możesz posiadać konta/usługi dostępne dla obydwu tych ról.

Stopka