Skip to content ↓

Konta UNIX

Opis usługi

Konta UNIX pozwalają na zdalne połączenie i pracę na serwerach pracujących pod kontrolą systemu Linux:

  • galaxy.agh.edu.pl  (pracownicy, doktoranci, jednostki AGH)
  • student.agh.edu.pl (studenci, organizacje studenckie)

Usługa umożliwia pracę w powłoce systemu Linux oraz tworzenie własnych stron internetowych w domenie AGH. Użytkownicy otrzymują określoną przestrzeń dyskową do indywidualnego wykorzystania.

Serwer student.agh.edu.pl przeznaczony jest głównie do celów dydaktycznych i tworzone na nim strony nie są dostępne publicznie, a tylko z poziomu Uczelnianej Sieci Komputerowej (sieci przewodowej, bezprzewodowej oraz VPN).

Uwaga

Konta na serwerze mops.cri.agh.edu.pl służą tylko i wyłącznie do logowania się na komputerach w laboratoriach CRI (paw C-1, V piętro) - nie ma możliwości pracy zdalnej z ich wykorzystaniem.

Dla kogo

pracownicy, doktoranci, studenci oraz inne podmioty

Wsparcie usługi

Pomoc IT

Usługi powiązane

Panel AGHPoczta AGHVPN AGH

Parametry techniczne

Konto UNIX o pojemności 2 GB na serwerze galaxy.agh.edu.pl.

Konto UNIX o pojemności 1 GB na serwerze student.agh.edu.pl.

Konto UNIX o pojemności 2 GB na serwerze galaxy.agh.edu.pl.

Konto UNIX o pojemności 1 GB na serwerze student.agh.edu.pl.

Sposób korzystania

Nawiązanie połączenia i zdalna praca na serwerach glaxy.agh.edu.pl oraz student.agh.edu.pl jest możliwa jedynie z Uczelnianej Sieci Komputerowej za pomocą protokołów:

  • SSH (Secure Shell Protocol)  – umożliwiający zdalną pracę, np. za pomocą programu PuTTY (Windows) czy wbudowanych klientów SSH (LinuxmacOS);
  • SCP (Secure Copy Protocol)  – umożliwiający przesyłanie plików na i z serwera, np. za pomocą programu WinSCP (Windows) czy wbudowanych klientów SCP (LinuxmacOS);
  • SFTP – (Secure File Transfer Protocol) - umożliwiający przesyłanie plików oraz katalogów na i z serwera oraz zarządzanie nimi), np. za pomocą programu WinSCP (Windows) czy wbudowanych klientów SFTP (LinuxmacOS); ma on dużo większe możliwości niż SCP.

Założenie konta UNIX jest możliwe dla Użytkowników posiadających konto pocztowe w domenie @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl. Szczegóły na temat zakładania konta pocztowego są dostępne w instrukcji: Zakładanie konta pocztowego.

Instrukcje

Częste pytania (FAQ)

Reset hasła jest możliwy poprzez Panel AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Hasła do kont UNIX.

  • Sprawdź poprawność nazwy użytkownika - należy wpisać wyłącznie treść znajdującą się przed znakiem "@", tj. w przypadku loginu "uzytkownik@student", nazwą użytkownika jest tylko zbiór znaków "uzytkownik".
  • Zresetuj hasło do konta UNIX. Szczegóły dostępne w instrukcji: Hasła do kont UNIX.
  • Sprawdź, czy łączysz się z Uczelnianej Sieci Komputerowej - do połączenia z serwerem konieczne  jest przebywanie w sieci AGH lub skorzystanie ze zdalnego dostępu do sieci AGH przez VPN. Szczegóły dostępne w instrukcji: Konfiguracja połączenia VPN.
  • Upewnij się, że przy połączeniu z serwerem przez WinSCP lub PuTTy wpisana została poprawna nazwa hosta. Szczegóły dotyczące konfiguracji połączenia: (Praca w PuTTY, Praca w WinSCP).

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków logowanie do konta UNIX wciąż się nie powiodło, skontaktuj się z Pomocą IT.

Serwery CRI udostępniają możliwość tworzenia skryptów PHP, można z nich korzystać na domowych stronach www. Wymagane jest jednak, aby pliki .php miały prawo uruchomienia - najprościej można to osiągnąć komendą unixową "find . -name '*.php' -print0 | xargs -0 chmod a+rx".

Użytkownicy potrzebujący dostępu do bazy danych mogą skorzystać z serwera baz danych MySQL. Dla adresów e-mail z domen @agh.edu.pl i @student.agh.edu.pl bazy danych zakładane są z Panelu AGH. Bazy te mają termin ważności połączony z istnieniem tego e-maila.

Połącz się z właściwym serwerem (galaxy.agh.edu.pl lub student.agh.edu.pl) przez SFTP (Dla Windows: WinSCP). Protokół FTP nie jest obsługiwany na naszych serwerach.

Jeżeli łączysz się z komputera poza siecią AGH, musisz najpierw zestawić VPN AGH.

Załóż katalog public_html i umieść w nim wszystkie pliki składające się na Twoją stronę. Pamiętaj, że główny plik strony musi nazywać się index.html. Zwróć też uwagę, że system UNIX rozróżnia duże i małe litery w nazwach plików - czyli Obrazek.gif i obrazek.GIF to nie jest ten sam plik.

Strona jest od razu dostępna pod adresem home.agh.edu.pl/~login (jeśli masz konto na innym serwerze niż galaxy, wpisz jego adres zamiast home.agh.edu.pl). 

Stopka