Skip to content ↓

SSO AGH

Opis usługi

SSO AGH (Single Sign-On) jest to mechanizm upraszczający procedury logowania w systemach informatycznych. Pozwala użytkownikowi, po jednokrotnym uwierzytelnieniu, na dostęp do wielu usług i aplikacji obsługiwanych przez CRI oraz inne jednostki AGH. Usługi, do których uwierzytelnienie następuje przez SSO AGH to m.in. Microsoft 365, USOSUPeLChmura AGH, Overleaf. Lista usług dostępnych przez SSO sukcesywnie się poszerza. 

SSO AGH jest usługą "On-Premise" czyli realizowaną lokalnie przez Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH. Środowisko SSO w całości znajduje się na serwerach wchodzących w skład infrastruktury Uczelni, a za utrzymanie i zarządzanie nim odpowiadają specjaliści w CRI.

Usługa SSO AGH bazuje na tym samym mechanizmie ustawiania haseł co Poczta AGH. W związku z tym logowanie do usługi SSO AGH odbywa się przy pomocy loginu i hasła, które używane są do Poczty AGH.

Dla kogo

pracownicy, doktoranci, studenci

Adres usługi

sso.agh.edu.pl

Wsparcie usługi

CWI - Pomoc IT

Sposób korzystania

Dostęp do usługi SSO AGH jest możliwy dla użytkowników posiadających konta pocztowe w domenie @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl. Szczegóły na temat zakładania konta pocztowego są dostępne w instrukcji: Zakładanie konta pocztowego. Korzystanie z usługi następuje za pomocą przeglądarki internetowej.

Instrukcje

Częste pytania (FAQ)

Danymi logowania do SSO AGH są dane logowania do Poczty AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do SSO AGH.

Jako że dane logowania do SSO AGH są tymi samymi, co do Poczty AGH to zmiana hasła następuje w Poczcie AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła do SSO.

Nie jest to konieczne, jednakże mocno zalecane ze względów bezpieczeństwa konta. Szczegóły dostępne w instrukcji: Konfiguracja logowania dwuetapowego do SSO AGH.

Przez SSO AGH można zalogować się do: Microsoft 365USOS (tylko studenci i pracownicy dydaktyczni), UPeLChmura AGH (tylko pracownicy), Sylabusy (tylko pracownicy).

Stopka