Skip to content ↓

Sylabusy

Opis usługi

Sylabusy - oferta edukacyjna Uczelni w zakresie studiów I i II stopnia.

Informacja

Usługa Sylabusy realizowana jest przez Centrum Organizacji Kształcenia przy współpracy z Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH.

Dla kogo

pracownicy, studenci

Adres usługi

sylabusy.agh.edu.pl

Wsparcie usługi

Usługi powiązane

Poczta AGH, SSO AGH

Sposób korzystania

Dostęp do usługi Sylabusy jest możliwy dla pracowników związanych z procesem dydaktycznym Uczelni posiadających konta pocztowe w domenie @agh.edu.pl. Szczegóły na temat zakładania konta pocztowego są dostępne w instrukcji: Zakładanie konta pocztowegoKorzystanie z usługi następuje za pomocą przeglądarki internetowej. Logowanie do systemu Sylabusy odbywa się za pomocą usługi SSO AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do systemu Sylabusy.

Instrukcje

Częste pytania (FAQ)

Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do systemu Sylabusy.

Logowanie do usługi Sylabusy jest realizowane za pośrednictwem SSO AGH, w związku z tym zmiana i resetowanie hasła opisane są w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła do SSO.

W razie problemów technicznych lub merytorycznych z systemem Sylabusy należy kontaktować się z mgr Małgorzatą Bartyś (e-mail: mbartys@agh.edu.pl).

Stopka