Skip to content ↓

UPeL

Opis usługi

UPeL (Uczelniania Platforma e-Learningowa) - platforma do zdalnego nauczania, oparta o system Moodle – jedno z najbardziej kompleksowych rozwiązań e-learningowych stosowanych na całym świecie.

Informacja

Usługa UPeL realizowana jest przez Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki przy współpracy z Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH.

Dla kogo

pracownicy, doktoranci, studenci

Adres usługi

upel.agh.edu.pl

Wsparcie usługi

  • W razie problemów technicznych i merytorycznych z systemem UPeL należy kontaktować się z Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki (e-mail: upel@agh.edu.pl).
  • W celu założenia konta do Poczty AGH potrzebnego do zalogowania się do usługi UPeL przez SSO AGH należy postępować zgodnie z instrukcją: Zakładanie konta pocztowego.
  • Aby zmienić lub zresetować hasło do SSO AGH należy przejść na stronę: Zmiana i resetowanie hasła do SSO.
  • W przypadku innych problemów z logowaniem do usługi należy kontaktować się z Pomocą IT.

Usługi powiązane

Poczta AGH, SSO AGH

Sposób korzystania

Dostęp do UPeL jest możliwy dla użytkowników posiadających konta pocztowe w domenie @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl. Szczegóły na temat zakładania konta pocztowego są dostępne w instrukcji: Zakładanie konta pocztowegoKorzystanie z usługi następuje za pomocą przeglądarki internetowej. Logowanie do systemu UPeL odbywa się za pomocą usługi SSO AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do UPeL.

Instrukcje

Częste pytania (FAQ)

Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do UPeL.

Logowanie do usługi UPeL jest realizowane za pośrednictwem SSO AGH, w związku z tym zmiana i resetowanie hasła opisane są w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła do SSO.

W razie problemów technicznych lub merytorycznych z systemem UPeL należy kontaktować się z Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki (e-mail: upel@agh.edu.pl).

Stopka