Skip to content ↓

Certyfikaty

Opis usługi

Certyfikaty cyfrowe są udostępniane pracownikom AGH do celów związanych z realizacją działalności statutowej Uczelni.

CRI AGH pośredniczy w uzyskaniu:

  • certyfikatów osobistych, które umożliwiają podpisywanie korespondencji elektronicznej (wiadomości e-mail) oraz ich szyfrowanie w celu ochrony treści;
  • certyfikatów serwera, które służą do potwierdzenia autentyczności serwera i umożliwiają szyfrowanie połączenia pomiędzy przeglądarką a serwerem.

Dla kogo

pracownicy oraz inne podmioty

Wsparcie usługi

CWI - Pomoc IT

Usługi powiązane

Poczta AGH, LDAP, Konta UNIX

Sposób wnioskowania

W celu uzyskania certyfikatu należy pobrać odpowiedni wniosek:

Następnie należy skan lub zdjęcie podpisanego przez kierownika jednostki dokumentu przesłać na adres: pomoc-it@agh.edu.pl.

Instrukcje

Częste pytania (FAQ)

Aby uzyskać certyfikat osobisty należy wypełnić oraz podpisać Wniosek o wydanie certyfikatu szyfrowania/podpisywania poczty, a jego skan/zdjęcie przesłać na adres pomoc-it@agh.edu.pl.

Podpisywanie/szyfrowanie poczty elektronicznej używając certyfikatu osobistego jest możliwe wyłącznie za pomocą klienta pocztowego. Wskazówki na temat konfiguracji oraz korzystania z certyfikatu dostępne są w instrukcjach: Szyfrowanie poczty elektronicznej w programie Thunderbird oraz Szyfrowanie poczty elektronicznej w programie Outlook.

Aby uzyskać certyfikat osobisty należy wypełnić oraz podpisać Wniosek o wydanie certyfikatu do uwierzytelniania serwera, a jego skan/zdjęcie przesłać na adres pomoc-it@agh.edu.pl.

Opis procedury wnioskowania o podpis kwalifikowany dostępny jest na stronie Kwestury AGH: Podpis kwalifikowany.

Logowanie jest możliwe po ustawieniu hasła w Bazie Pracowników i Studentów AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Hasło w Bazie Pracowników i Studentów.

Stopka