Skip to content ↓

Certyfikaty

Opis usługi

Certyfikaty cyfrowe są udostępniane pracownikom AGH do celów związanych z realizacją działalności statutowej Uczelni.

CRI AGH pośredniczy w uzyskaniu:

  • certyfikatów osobistych, które umożliwiają podpisywanie korespondencji elektronicznej (wiadomości e-mail) oraz ich szyfrowanie w celu ochrony treści;
  • certyfikatów serwera, które służą do potwierdzenia autentyczności serwera i umożliwiają szyfrowanie połączenia pomiędzy przeglądarką a serwerem;
  • certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego (e-Podpis), które umożliwiają podpisywanie dokumentów elektronicznych (np. pliki PDF, WORD, EXCEL), wymagających takiej weryfikacji przed dostarczeniem ich np. do podmiotów zewnętrznych. Dokumenty podpisane w ten sposób są równoważne pod względem skutków prawnych jak dokumenty opatrzone własnoręcznym podpisem.

Dla kogo

pracownicy oraz inne podmioty

Wsparcie usługi

Pomoc IT

Usługi powiązane

Poczta AGH, LDAP, Konta UNIX

Sposób wnioskowania

W celu uzyskania certyfikatu należy pobrać odpowiedni wniosek:

Następnie należy skan lub zdjęcie podpisanego przez kierownika jednostki dokumentu przesłać na adres: pomoc-it@agh.edu.pl.

 

  • Podpis kwalifikowany

Procedurę zamawiania e-Podpisu określa komunikat Kanclerza AGH nr 20/2018. Przed złożeniem wniosku zalecamy zapoznanie się z tym dokumentem (link dostępny tylko z sieci AGH lub za pośrednictwem VPN AGH).
Szczegółowy opis w Instrukcji: Wnioskowanie i instalowanie podpisu kwalifikowanego.

Instrukcje

Częste pytania (FAQ)

Aby uzyskać certyfikat osobisty należy wypełnić oraz podpisać Wniosek o wydanie certyfikatu szyfrowania/podpisywania poczty, a jego skan/zdjęcie przesłać na adres pomoc-it@agh.edu.pl.

Podpisywanie/szyfrowanie poczty elektronicznej używając certyfikatu osobistego jest możliwe wyłącznie za pomocą klienta pocztowego. Wskazówki na temat konfiguracji oraz korzystania z certyfikatu dostępne są w instrukcjach: Szyfrowanie poczty elektronicznej w programie Thunderbird oraz Szyfrowanie poczty elektronicznej w programie Outlook.

Aby uzyskać certyfikat osobisty należy wypełnić oraz podpisać Wniosek o wydanie certyfikatu do uwierzytelniania serwera, a jego skan/zdjęcie przesłać na adres pomoc-it@agh.edu.pl.

Opis procedury wnioskowania o podpis kwalifikowany dostępny jest na stronie Kwestury AGH: Podpis kwalifikowany.

Logowanie jest możliwe po ustawieniu hasła w Bazie Pracowników i Studentów AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Hasło w Bazie Pracowników i Studentów.

Stopka