Skip to content ↓

Ustawienia poczty przez przeglądarkę

Poniżej przedstawiamy różne możliwości i funkcjonalności systemu Roundcube Webmail dzięki którym można dostosować i usprawnić korzystanie ze służbowej poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej. Zaproponowane zmiany wprowadzone w przeglądarce, której obecnie używasz będą widoczne niezależnie od przeglądarki i komputera z jakiego skorzystasz w dalszej pracy. Dostosuj swoją skrzynkę przez przeglądarkę do swoich potrzeb.

Wszystkie opisane poniżej funkcje włącza się i/lub konfiguruje klikając w przycisk „Ustawienia” lub „Kontakty” w prawym górnym roku widoku skrzynki pocztowej.

Preferencje - język, wygląd ("skórka"), cytowanie

 1. W celu zmiany języka, z górnego menu wybierz "Preferencje", następnie z menu po lewej stronie "Interfejs użytkownika". Z rozwijalnej listy wybierz odpowiedni język, a następnie kliknij przycisk „Zapisz”.
 1. W celu ustawienia/zmiany wyglądu czyli tzw. skórki z górnego menu wybierz "Preferencje", następnie z menu po lewej stronie "Interfejs użytkownika". W sekcji „Wygląd interfejsu” zaznacz schemat, jaki chcesz aby był zastosowany.

Poniżej przedstawione zostały trzy wyglądy interfejsu, które są możliwe do wyboru.

Classic:

Elastic:

Larry:

W celu zastosowania zmian kliknij w przycisk „Zapisz".

 1. Zgodnie z domyślnymi ustawieniami systemu, podczas cytowania wiadomości Twoja odpowiedź znajdować się będzie „poniżej cytowanej treści”. Aby zmienić to ustawienie, z górnego menu wybierz "Preferencje", następnie z menu po lewej stronie "Tworzenie wiadomości". Z rozwijalnej listy w polu "Podczas odpowiadania rozpocznij wiadomość" wybierz interesującą Cię opcję, a następnie kliknij przycisk „Zapisz”.

Do wyboru są cztery możliwości:

 • nie cytuj oryginalnej wiadomości,
 • powyżej cytowanej treści,
 • poniżej cytowanej treści (domyślna),
 • zacznij nową wiadomość ponad cytowaną treścią (bez wcięcia).

Foldery - dodawanie

Foldery w poczcie służą m.in. do porządkowania zawartości skrzynki, zwiększają jej przejrzystość, jak również umożliwiają tworzenie filtrów, aby np. wiadomości od konkretnego nadawcy, treści lub temacie automatycznie trafiały do pożądanego folderu.

Należy pamiętać o tym, aby foldery tworzyć wyłącznie korzystając z poczty przez przeglądarkę (poczta.agh.edu.pl), gdyż te utworzone w interfejsie klienta pocztowego np. Thunderbird mogą nie zapisać się poprawnie.

 1. W celu dodania nowego folderu z górnego menu wybierz "Foldery", następnie w lewym dolnym rogu naciśnij przycisk "+".

 2. W sekcji „Właściwości folderu” wpisz nazwę folderu oraz z rozwijanego menu wybierz folder nadrzędny, a następnie kliknij przycisk "Zapisz".

Uwaga

Opcja „---” oznacza, że nowy folder zostanie utworzony w głównej skrzynce.

Tożsamości - ustawienia, dodanie podpisu

Tożsamości w poczcie służą do uzupełnienia informacji jakie zawarte są w wiadomościach, które wysyłasz. Możesz tam ustawić nazwę, która wyświetli się przed Twoim adresem e-mail w wysyłanej wiadomości, adres e-mail z jakiego będą wysyłane wiadomości (podstawowy lub alias), organizację (jednostkę) do której przynależysz, adres zwrotny wiadomości oraz ukrytą kopię.

 1. W celu dostosowania tożsamości domyślnej, z górnego menu wybierz "Tożsamości". W menu po lewej stronie kliknij w nią lewym przyciskiem myszy, Jest ona przypisana do głównego adresu e-mail. Uzupełnij interesujące Cię pola, a następnie kliknij przycisk "Zapisz".

 2. Jeżeli chcesz dodać tożsamość przypisaną do aliasu pocztowego, w lewym dolnym rogu kliknij przycisk "+". W polu "E-mail" wpisz go oraz uzupełnij interesujące Cię pozostałe pola, a następnie kliknij przycisk "Zapisz". Pojawi się ona na liście tożsamości po lewej stronie.

 1. W zakładce "Podpis" możesz dodać informacje, jakie będą załączane na samym dole każdej wysyłanej przez Ciebie wiadomości.
Uwaga

Podpis najlepiej wypełnić takimi informacjami jak: imię, nazwisko, jednostka i dane kontaktowe.

Uwaga

Tożsamości ustawione w poczcie przez Webmail są możliwe do użycia tylko w przeglądarce. W kliencie pocztowym (np. Thunderbird) tożsamości trzeba skonfigurować osobno.

 1. Jeżeli chcesz zmienić tożsamość dla danej wiadomości, rozpocznij nową wiadomość i rozwiń opcje pola "Od". Wyświetlą się wszystkie ustawione wcześniej tożsamości, wybierz, której chcesz użyć. Na poniższym zdjęciu ukazany jest również ustawiony wcześniej podpis.

Aliasy

Alias jest adresem poczty elektronicznej. Nie da się nim zalogować do żadnego systemu, logowanie zawsze następuje przy użyciu podstawowego adresu e-mail. W zależności od użytkownika ma on formę imię.nazwisko@agh.edu.pl lub numer_albumu@student.agh.edu.pl (szczegółowy spis kont pocztowych oraz aliasów przysługujących danej grupie Użytkowników znajduje się w instrukcji: Przedłużanie ważności konta pocztowego).

Konfiguracja aliasu do poczty przychodzącej nie jest konieczna -- wystarczy, że osoba, z którą korespondujemy wyśle wiadomość na podany alias, a wiadomość pojawi się w głównej skrzynce pocztowej. Konieczne jest natomiast skonfigurowanie aliasu w przypadku chęci wysyłania z niego wiadomości. Należy tego dokonać poprzez dodanie nowej tożsamości, co zostało opisane w instrukcji powyżej -- w szczególności zwróć uwagę na punkt 2. instrukcji.

Szablony odpowiedzi

Zdefiniowanie szablonów odpowiedzi służy ułatwieniu pracy podczas wysyłania wiadomości, które są powtarzalne, o takiej samej lub podobnej treści

 1. Z górnego menu wybierz "Odpowiedzi", a następnie w lewym dolnym rogu kliknij przycisk "+".

 2. W sekcji „Edytuj odpowiedź” wpisz nazwę – dla ułatwienia powinna ona kojarzyć się z treścią np. „Podziękowanie za wiadomość”, “Oczekujemy na decyzję Kierownika”, "Dodatkowe wyjaśnienia” itp. W tekście odpowiedzi wprowadź treść, którą chcesz, aby dany szablon zawierał. Na koniec kliknij przycisk "Zapisz".

 1. Z szablonów odpowiedzi można skorzystać zarówno tworząc nową wiadomość, jak i opowiadając na e-mail od innego użytkownika. Z górnych przycisków wybierz "Wstaw odpowiedź" i z rozwiniętej listy wskaż, której chcesz użyć. W tym miejscu znajduje się również opcja dodania nowej odpowiedzi, poprzez kliknięcie przycisku "Utwórz nową odpowiedź", a następnie należy postępować jak w kroku 2.

Filtry - dodawanie autorespondera

Filtr autorespondera służy wysyłaniu automatycznych odpowiedzi o określonej przez Ciebie treści, w odpowiedzi na wiadomości, które otrzymasz w czasie swojej nieobecności lub gdy nie będziesz mógł sprawdzać skrzynki mailowej.

 1. Z górnego menu wybierz zakładkę "Filtry", następnie w kolumnie o tej samej nazwie w lewym dolnym rogu kliknij przycisk "+".

 2. Po prawej stronie pojawi się szablon definiujący filtr. W polu "Nazwa filtra" Wpisz "Autoresponder". Jeżeli filtr ma od razu działać zaznacz pole "Filtr włączony".

Ustaw parametry filtra zgodnie z poniższym zestawieniem:

"W stosunku do przychodzącej poczty" zaznacz opcję "wszystkich"
"Odpowiedz wiadomością o treści" wprowadź treść wiadomości, która będzie wysyłana w odpowiedzi na przychodzące e-maile
"Adres nadawcy odpowiedzi" wprowadź adres, z którego chcesz aby zostały wysyłane automatyczne wiadomości o nieobecności – musi być to Twój główny adres e-mail lub alias
"Moje adresy e-mail" wprowadź interesujące Cię adresy (podstawowy i/lub alias), jeżeli chcesz wprowadzić więcej niż jeden adres, kliknij przycisk "Enter" na klawiaturze po wprowadzeniu pierwszego
Jak często wysyłać wiadomości zalecanym ustawieniem dla tego pola jest "1"

 

Kontakty - dodawanie nowego, import kontaktów

Dodawanie kontaktów czy to poprzez pojedyncze dodanie lub z import z pliku służy utworzeniu książki adresowej. Dzięki temu podczas tworzenia nowej wiadomości po wpisaniu kilku znaków poczta automatycznie podpowiada adresata, co ułatwia i przyspiesza pracę. W celu dodania kontaktów należy w prawym górnym rogu kliknąć w opcję "Kontakty".

 1. Z górnego menu wybierz opcję "Dodaj nowy kontakt". W sekcji "Dodaj kontakt” uzupełnij danymi osoby, którą chcesz dodać do kontaktów. Na koniec kliknij przycisk "Zapisz".
 1. Istnieje również możliwość importu całej listy kontaktów z odpowiednio przygotowanego wcześniej pliku CSV lub vCard. Kliknij przycisk "Import kontaktów", następnie "Przeglądaj...", wybierz z komputera ww. plik i kliknij przycisk "Importuj".

Stopka