Skip to content ↓

Udostępnianie plików i folderów

Chmura AGH umożliwia łatwe udostępnianie plików/folderów innym osobom. Osoby, którym udostępnione zostają pliki/foldery otrzymują uprawnienia do ich przeglądania i/lub edycji.

Poprzez przeglądarkę

Aby udostępnić plik/folder innej osobie, odnajdź wybrany plik/folder na liście plików w Chmurze AGH, a następnie wybierz ikonkę udostępnienia.

Udostępnianie pliku lub folderu konkretnej osobie

 1. Jeżeli chcesz udostępnić plik osobie, która posiada konto Chmury AGH, wpisz jej imię i nazwisko w pole “Nazwa, adres e-mail lub ID Chmury Federacyjnej...”. Po rozpoczęciu wpisywania wyświetli się lista osób. Kliknij pozycję na liście, która zawiera odpowiednią osobę. Osoba, której został udostępniony plik, będzie miała do niego dostęp w zakładce “Udostępnienia”. Zostanie również poinformowana o udostępnieniu pliku poprzez wiadomość e-mail.
 1. Żeby zmienić uprawnienia dla danej osoby, kliknij trzy kropki po prawej stronie od jej imienia.
 • Zezwalaj na edytowanie – użytkownik może wprowadzać zmiany do pliku.
 • Zezwalaj na tworzenie (tylko folder) – użytkownik może tworzyć nowe pliki w folderze, a także przesyłać do folderu pliki ze swojego komputera.
 • Zezwalaj na usuwanie (tylko folder) – użytkownik może usuwać pliki znajdujące się w folderze.
 • Zezwalaj na udostępnianie dalej – użytkownik może udostępnić ten plik innym osobom.
 • Ustaw datę wygaśnięcia – możesz ustawić datę wygaśnięcia dostępu. Po tej dacie użytkownik utraci dostęp do pliku. Domyślnie jest ona ustawiona na tydzień od dnia udostępnienia. Nie zapomnij odznaczyć tej opcji, jeśli chcesz, aby udostępnienie było bezterminowe!
 • Informacja dla odbiorcy – po kliknięciu “Informacja dla odbiorcy” pojawi się pole tekstowe, w którym można napisać wiadomość dla odbiorcy. Zostanie ona automatycznie wysłana wiadomością e-mail po kliknięciu strzałki.
 • Zatrzymaj udostępnianie – odbiera użytkownikowi dostęp do pliku.

Udostępnianie linku do pliku lub folderu

Link można udostępnić dowolnym osobom bez względu na to, czy mają dostęp do Chmury AGH.

 1. Aby wygenerować link, kliknij na przycisk “+” znajdujący się po prawej stronie napisu “Udostępnij link”. Utworzony link zostanie automatycznie skopiowany do schowka.
 1. Żeby zmienić opcje linku, kliknij w trzy kropki znajdujące się po prawej stronie napisu “Udostępnij link”.
 • Udostępnij etykietę – żeby dodać lub zmienić etykietę, wpisz ją w pole tekstowe “Udostępnij etykietę”, a następnie kliknij strzałkę znajdującą się po prawej stronie pola tekstowego. Etykieta będzie się wyświetlała obok adresu e-mail osoby, której została nadana. 
 • Zezwalaj na edytowanie (tylko plik) – użytkownik ma możliwość edytowania pliku.
 • Tylko do odczytu (tylko folder) – użytkownik nie ma możliwości wprowadzenia żadnych zmian.
 • Zezwalaj na wysyłanie i edytowanie (tylko folder) – użytkownik może wysyłać do folderu pliki z komputera, a także wprowadzać zmiany do istniejących plików i je usuwać.
 • Upuszczanie pliku (tylko wysyłanie) (tylko folder) – użytkownik może wysyłać do folderu pliki z komputera, ale nie może wyświetlać jego zawartości i wprowadzać zmian do plików.
 • Uprawnienia niestandardowe (tylko folder) – po kliknięciu w “Uprawnienia niestandardowe” można zmieniać poszczególne opcje uprawnień:
  • Czytaj – użytkownik może wyświetlać pliki znajdujące się w folderze,
  • Wyślij – użytkownik może wysyłać do folderu pliki z komputera,
  • Edytuj – użytkownik może wprowadzać zmiany do plików w folderze,
  • Usuń – użytkownik może usuwać pliki z folderu.
 • Ukryj pobieranie – użytkownik nie ma możliwości pobierania plików.
 • Zabezpiecz hasłem – użytkownik musi podać hasło, żeby uzyskać dostęp do pliku. Hasło to można zmienić wpisując je w pole tekstowe pod przyciskiem “Zabezpiecz hasłem”, a następnie klikając strzałkę znajdującą się po prawej stronie pola tekstowego.
 • Weryfikacja wideo – opcja jest dostępna tylko po włączeniu opcji “Zabezpiecz hasłem”. Włączenie weryfikacji wideo spowoduje, że przy próbie uzyskania dostępu do pliku utworzona zostanie rozmowa wideo pomiędzy użytkownikiem a właścicielem pliku w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika.
 • Ustaw datę wygaśnięcia – link przestaje działać po danej dacie. Domyślnie jest ona ustawiona na tydzień od dnia udostępnienia. Nie zapomnij odznaczyć tej opcji, jeśli chcesz, aby link był ważny bezterminowo!
 • Informacja dla odbiorcy – po kliknięciu “Informacja dla odbiorcy” pojawi się pole tekstowe, w którym można napisać wiadomość dla odbiorcy. Zostanie ona automatycznie wysłana wiadomością e-mail po kliknięciu strzałki.
 • Zatrzymaj udostępnianie – odbiera użytkownikowi dostęp do pliku.
 1. Aby skopiować link do schowka, kliknij przycisk kopiowania znajdujący się po prawej stronie napisu “Udostępnij link”.

Link wewnętrzny

Link wewnętrzny działa tylko dla osób, które mają już dostęp do tego pliku/folderu, np. poprzez wcześniejsze udostępnienie elementu dla kręgu, w którym te osoby się znajdują. Aby skopiować go do schowka, kliknij przycisk kopiowania znajdujący się po prawej stronie napisu “Link wewnętrzny”.

Poprzez aplikację Nextcloud

Foldery lokalne zsynchronizowane z aplikacją Nextcloud również posiadają opcję udostępniania plików/folderów.

Aby udostępnić plik/folder, odnajdź katalog zsynchronizowany z aplikacją Nextcloud (Instalacja i konfiguracja aplikacji Nextcloud), a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij na plik/folder, który chcesz udostępnić i wyszukaj kolejno: "Nextcloud" oraz "Opcje udostępniania".

Otworzy się okienko "Udostępnianie Nextcloud", gdzie dostępne są trzy opcje udostępniania:

Udostępnianie pliku lub folderu konkretnej osobie

 1. Jeżeli chcesz udostępnić plik osobie, która posiada konto Chmury AGH, wpisz jej imię i nazwisko w pole “Udostępnij użytkownikom lub grupom...”. Po rozpoczęciu wpisywania wyświetli się lista osób. Kliknij pozycję na liście, która zawiera odpowiednią osobę, a następnie naciśnij przycisk w kształcie strzałki znajdujący się po prawej stronie pola tekstowego. Osoba, której został udostępniony plik, będzie miała do niego dostęp w zakładce “Udostępnienia”. Zostanie również poinformowana o udostępnieniu pliku poprzez wiadomość e-mail.
 1. Aby zmienić opcje udostępniania, naciśnij przycisk "..." znajdujący się po prawej stronie imienia i nazwiska osoby, której udostępniłeś plik.
 • Może edytować – pozwala edytować plik tej osobie.
 • Może udostępnić innym – pozwala tej osobie udostępniać dalej dany plik.
 • Notatka dla odbiorcy - notatka przychodzi danej osobie na maila.
 • Ustaw datę wygaśnięcia – możesz ustawić datę wygaśnięcia dostępu. Po tej dacie użytkownik utraci dostęp do pliku. Domyślnie jest ona ustawiona na tydzień od dnia udostępnienia. Nie zapomnij odznaczyć tej opcji, jeśli chcesz, aby udostępnienie było bezterminowe!
 • Zatrzymaj udostępnianie - osoba traci dostęp do pliku.

Udostępnianie linku do pliku lub folderu

Link można udostępnić dowolnym osobom bez względu na to, czy mają dostęp do Chmury AGH.

 1. Aby wygenerować link, kliknij na przycisk kopiowania znajdujący się po prawej stronie napisu “Udostępnij link”. Utworzony link zostanie automatycznie skopiowany do schowka.
 1. Aby zmienić opcje udostępniania, naciśnij przycisk "..." znajdujący się po prawej stronie napisu "Udostępnij link".
 • Możesz zmienić nazwę linku, aby go odróżnić (np. w przypadku gdy tworzysz wiele linków o różnych uprawnieniach w zależności od tego, komu je przekazujesz) wpisując w pole tekstowe “Nazwa linku” nową nazwę i klikając strzałkę obok.
 • Zabezpiecz hasłem - osoba z linkiem musi wpisać hasło, aby zobaczyć plik. Wpisz hasło w pole tekstowe i kliknij strzałkę obok.
 • Ustaw datę ważności - link przestaje działać po danej dacie. Wpisz datę w pole tekstowe i kliknij strzałkę obok. Domyślnie jest ona ustawiona na tydzień od dnia udostępnienia. Nie zapomnij odznaczyć tej opcji, jeśli chcesz, aby link był ważny bezterminowo!
 • Usuń link – link przestaje działać.
 • Dodaj kolejny link – tworzy nowy link.

Link wewnętrzny

Link wewnętrzny działa tylko dla osób, które mają już dostęp do tego pliku/folderu, np. poprzez wcześniejsze udostępnienie elementu dla kręgu, w którym te osoby się znajdują. Aby skopiować go do schowka, kliknij przycisk kopiowania znajdujący się po prawej stronie napisu “Link wewnętrzny”.

Stopka