Skip to content ↓

Logowanie do Chmury AGH

Dostęp do usługi Chmura AGH jest autoryzowany za pośrednictwem SSO AGH.

W celu zalogowania się do usługi Chmura AGH wykonaj następujące kroki:

  1. Wejdź na stronę dysk.agh.edu.pl, skąd nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę uwierzytelniania SSO AGH. Zaloguj się używając danych logowania do konta pracowniczego Poczty AGH.
Uwaga

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta pocztowego, postępuj zgodnie z instrukcją: Zakładanie konta pocztowego.

Gdy masz ustawiony drugi składnik uwierzytelniania w SSO AGH, to system poprosi Cię o użycie go w celu zakończenia procesu logowania. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do swoich danych zachęcamy do konfiguracji uwierzytelniania dwuskładnikowego. Szczegóły dostępne są w instrukcji: Konfiguracja logowania dwuetapowego do SSO.

  1. Po pomyślnym uwierzytelnieniu nastąpi przekierowanie do Chmury AGH.

Stopka