Skip to content ↓

Logowanie do usługi nAxiom

Dostęp do usługi nAxiom jest autoryzowany za pośrednictwem SSO AGH. W celu zalogowania się do usługi nAxiom wykonaj następujące kroki:

  1. Wejdź na stronę dms.agh.edu.pl, skąd nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę uwierzytelniania SSO AGH. Zaloguj się używając danych logowania do konta pracowniczego Poczty AGH.
Uwaga

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta pocztowego, postępuj zgodnie z instrukcją: Zakładanie konta pocztowego.

Gdy masz ustawiony drugi składnik uwierzytelniania w SSO AGH, to system poprosi Cię o użycie go w celu zakończenia procesu logowania. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do swoich danych zachęcamy do konfiguracji uwierzytelniania dwuskładnikowego. Szczegóły dostępne są w instrukcji: Konfiguracja logowania dwuetapowego do SSO.

  1. Po pomyślnym uwierzytelnieniu nastąpi przekierowanie do usługi nAxiom.

Stopka