Skip to content ↓

DMS - nAxiom

Opis usługi

Platforma nAxiom to rozwiązanie typu low-code do tworzenia i uruchamiania aplikacji biznesowych. Wspomaga pozyskiwanie i przetwarzanie dokumentów, które początkowo występowały w formie papierowej, pomaga w gromadzeniu dokumentów elektronicznych pochodzących ze źródeł zewnętrznych, a użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie dodawać nowe dokumenty do obsługiwanego procesu. System wspiera grupową pracę nad dokumentami rejestrując wszystkie wprowadzane zmiany oraz posiada możliwość wglądu do historii zmian dokumentu i łatwego porównywania różnic pomiędzy wybranymi wersjami.

Elektroniczne obiegi dokumentów w Akademii Górniczo-Hutniczej wdrażane są etapowo.

 

Dla kogo

pracownicy

Adres usługi

dms.agh.edu.pl

Wsparcie usługi

Pomoc IT

Usługi powiązane

Poczta AGH, SSO AGH

Dostępne moduły

Moduł 1: Urlopy

Wniosek o urlop wypoczynkowy
Obieg ten umożliwia pracownikom elektroniczne składanie wniosków o urlop wypoczynkowy, które zostają automatycznie przetworzone i po akceptacji przełożonego trafiają bezpośrednio do sytemu kadrowo-płacowego Uczelni. Obecnie możliwość składania elektronicznych wniosków jest dostępna dla pracowników kilku wydziałów AGH, a w następnych etapach wdrożenia dostęp sukcesywnie będą otrzymywać pracownicy kolejnych jednostek AGH

Sposób korzystania

Dostęp do usługi nAxiom jest możliwy dla pracowników posiadających konto pocztowe w domenie @agh.edu.pl. Nadawany jest automatycznie pracownikom, mającym uprawnienia do wdrożonych modułów, a logowanie do usługi odbywa się przy użyciu SSO AGH.

Korzystanie z usługi nAxiom jest możliwe wyłącznie przez przeglądarkę (Logowanie do usługi nAxiom) - wymaga stałego połączenia z siecią Internet.

 

Instrukcje

Częste pytania (FAQ)

Dostęp do systemu nadawany jest automatycznie pracownikom, mającym uprawnienia do wdrożonych modułów. Do usługi zalogować można się przez SSO AGH, używając adresu e-mail oraz hasła z Poczty AGH.

Logowanie do usługi jest realizowane za pośrednictwem SSO AGH, w związku z tym zmiana i resetowanie hasła opisane są w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła do SSO.

Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do usługi nAxiom.

Stopka