Skip to content ↓

Częste pytania (FAQ)

Wybierz usługę

Poczta AGH

Szczegóły dostępne w instrukcji: Zakładanie konta pocztowego.

Szczegóły dostępne w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła.

Szczegóły dostępne w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła.

 • Sprawdź czy możesz zalogować się do Panelu AGH.
 • Wyczyść ciasteczka (pliki cookie) i inne dane witryn (cache) przeglądarki.
 • Sprawdź, czy możesz zalogować się na innym komputerze
 • Zresetuj hasło - szczegóły w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła.

Jeśli wciąż nie możesz się zalogować, skontaktuj się z Pomocą IT.

Status (funkcję) można sprawdzić w Panelu AGH w menu po lewej stronie - zakładka "Ty".

 • Panel AGH - usługi wewnętrzne AGH - dostępne dla pracowników, doktorantów i studentów AGH,
 • Microsoft 365 - aplikacje pakietu zwanego dawniej Office 365 - dostępne dla pracowników, doktorantów i studentów AGH,
 • Chmura AGH - przestrzeń do przechowywania plików - dostępna dla pracowników AGH,
 • USOS - system do kompleksowej obsługi toku studiów - dostępne dla pracowników, doktorantów i studentów AGH,
 • UPeL - Uczelniana Platforma e-Learningowa - dostępne dla pracowników, doktorantów i studentów AGH.

Szczegóły dostępne w instrukcji: Filtry - dodawanie autorespondera

Szczegóły na temat konfiguracji klientów pocztowych znajdziesz w instrukcjach: Konfiguracja programu Thunderbird i Konfiguracja programu Outlook.

Logowanie do aplikacji pocztowych takich jak Thunderbird, Outlook czy aplikacje mobilne odbywa się za pomocą osobnych haseł generowanych przez Użytkownika w Panelu AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Hasło do aplikacji.

Szczegóły dostępne w instrukcji: Konfiguracja poczty na urządzeniu mobilnym.

Szczegóły dostępne w instrukcji: Szyfrowanie poczty elektronicznej.

Alias jest adresem poczty elektronicznej. Nie da się nim zalogować do żadnego systemu, logowanie zawsze następuje przy użyciu podstawowego adresu e-mail. W zależności od użytkownika ma on formę imię.nazwisko@agh.edu.pl lub numer_albumu@student.agh.edu.p. Można wykorzystać go w ustawieniach tożsamości w poczcie przez Webmail. Szczegóły konfiguracji w punkcie 2. instrukcji: Tożsamości - ustawienia, dodanie podpisu.

SSO AGH

Danymi logowania do SSO AGH są dane logowania do Poczty AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do SSO AGH.

Jako że dane logowania do SSO AGH są tymi samymi, co do Poczty AGH to zmiana hasła następuje w Poczcie AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła do SSO.

Nie jest to konieczne, jednakże mocno zalecane ze względów bezpieczeństwa konta. Szczegóły dostępne w instrukcji: Konfiguracja logowania dwuetapowego do SSO AGH.

Przez SSO AGH można zalogować się do: Microsoft 365USOS (tylko studenci i pracownicy dydaktyczni), UPeLChmura AGH (tylko pracownicy), Sylabusy (tylko pracownicy).

Microsoft 365

Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do usługi Microsoft 365.

Szczegóły dostępne w instrukcji: Instalacja aplikacji Microsoft 365.

W wersji na komputer dostępne są następujące aplikacje pakietu Microsoft 365: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, Publisher, Access oraz Skype.

Tak, pakiet Microsoft 365 może być zainstalowany na maksymalnie 5 komputerach/laptopach (PC lub Mac), 5 tabletach oraz 5 smartfonach.

Zaloguj się do Panelu AGH, a następnie sprawdź swój status w zakładce „Ty”. Jeśli status konta jest prawidłowy (pracownik, student lub doktorant), wykonaj następujące kroki:

 • Wyczyść cache przeglądarki i ciasteczka (pliki Cookies).
 • Sprawdź, czy nie masz włączonego przycisku „CapsLock”.
 • Sprawdź, czy masz prawidłowy układ klawiatury – naciskając „z” lub „y” na ekranie pojawia się litera, która została wciśnięta.
 • Uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie się zalogować.

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków logowanie do Microsoft 365 wciąż się nie powiodło, skontaktuj się z Pomocą IT.

Wyczyść cache przeglądarki oraz tzw. pliki Cookies (ciasteczka) i spróbuj zalogować się ponownie. Jeśli komunikat wciąż się pojawia, skontaktuj się z Pomocą IT.

Tak, emeryci AGH nadal mogą korzystać z pakietu Microsoft 365, ale wyłącznie w wersji webowej (online). Szczegóły na temat korzystania z pakietu Microsoft 365 w przeglądarce dostępne są w instrukcji: Logowanie do usługi Microsoft 365.

Nie, z pakietu Microsoft 365 można też korzystać w trybie online poprzez przeglądarkę internetową. Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do usługi Microsoft 365.

Tak, praca z pakietem Microsoft 365 w trybie offline (bez połączenia z siecią Internet) jest możliwa, lecz wyłącznie po wcześniejszym zainstalowaniu aplikacji na komputerze. Szczegóły dostępne w instrukcji: Instalacja aplikacji Microsoft 365.

Uwaga: Wyjątkiem jest aplikacja MS Teams, która potrzebuje stałego dostępu do sieci, aby mogła zachować pełną funkcjonalność. 

W takim przypadku należy wykonać kilka kroków diagnostycznych:

 • TYLKO PRACOWNIK: Upewnij się, że aktywowałeś licencję Microsoft 365 w Panelu AGH w zakładce "Microsoft".
 • Upewnij się, że jesteś zalogowany w aplikacji swoim kontem w domenie @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl.
 • Wyloguj się z aplikacji Microsoft 365 i zaloguj ponownie.
 • Odinstaluj pakiet Microsoft 365 z komputera i zainstaluj ponownie stosując się do instrukcji.
 • Zaloguj się na stronie portal.office.com/account/, a następnie otwórz zakładkę "Subskrypcje" znajdującą się w menu po lewej stronie ekranu i upewnij się, że widnieje w niej licencja o nazwie "Office 365 A3 for faculty". Jeśli nazwa licencji jest inna, skontaktuj się z Pomocą IT.

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków problem w dalszym ciągu występuje, zastosuj się do instrukcji: Resetowanie stanu aktywacji aplikacji Microsoft 365 Apps dla przedsiębiorstw.

Jeśli pracujesz na komputerze z systemem Windows 10 lub nowszym, wejdź w "Ustawienia", a następnie "Konta" -> "Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki". Usuń z tej sekcji wszystkie połączenia i uruchom dowolną aplikację pakietu Microsoft 365 oraz zaloguj się do niej.

Konta UNIX

Reset hasła jest możliwy poprzez Panel AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Hasła do kont UNIX.

 • Sprawdź poprawność nazwy użytkownika - należy wpisać wyłącznie treść znajdującą się przed znakiem "@", tj. w przypadku loginu "uzytkownik@student", nazwą użytkownika jest tylko zbiór znaków "uzytkownik".
 • Zresetuj hasło do konta UNIX. Szczegóły dostępne w instrukcji: Hasła do kont UNIX.
 • Sprawdź, czy łączysz się z Uczelnianej Sieci Komputerowej - do połączenia z serwerem konieczne  jest przebywanie w sieci AGH lub skorzystanie ze zdalnego dostępu do sieci AGH przez VPN. Szczegóły dostępne w instrukcji: Konfiguracja połączenia VPN.
 • Upewnij się, że przy połączeniu z serwerem przez WinSCP lub PuTTy wpisana została poprawna nazwa hosta. Szczegóły dotyczące konfiguracji połączenia: (Praca w PuTTY, Praca w WinSCP).

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków logowanie do konta UNIX wciąż się nie powiodło, skontaktuj się z Pomocą IT.

Serwery CRI udostępniają możliwość tworzenia skryptów PHP, można z nich korzystać na domowych stronach www. Wymagane jest jednak, aby pliki .php miały prawo uruchomienia - najprościej można to osiągnąć komendą unixową "find . -name '*.php' -print0 | xargs -0 chmod a+rx".

Użytkownicy potrzebujący dostępu do bazy danych mogą skorzystać z serwera baz danych MySQL. Dla adresów e-mail z domen @agh.edu.pl i @student.agh.edu.pl bazy danych zakładane są z Panelu AGH. Bazy te mają termin ważności połączony z istnieniem tego e-maila.

Połącz się z właściwym serwerem (galaxy.agh.edu.pl lub student.agh.edu.pl) przez SFTP (Dla Windows: WinSCP). Protokół FTP nie jest obsługiwany na naszych serwerach.

Jeżeli łączysz się z komputera poza siecią AGH, musisz najpierw zestawić VPN AGH.

Załóż katalog public_html i umieść w nim wszystkie pliki składające się na Twoją stronę. Pamiętaj, że główny plik strony musi nazywać się index.html. Zwróć też uwagę, że system UNIX rozróżnia duże i małe litery w nazwach plików - czyli Obrazek.gif i obrazek.GIF to nie jest ten sam plik.

Strona jest od razu dostępna pod adresem home.agh.edu.pl/~login (jeśli masz konto na innym serwerze niż galaxy, wpisz jego adres zamiast home.agh.edu.pl). 

Certyfikaty

Aby uzyskać certyfikat osobisty należy wypełnić oraz podpisać Wniosek o wydanie certyfikatu szyfrowania/podpisywania poczty, a jego skan/zdjęcie przesłać na adres pomoc-it@agh.edu.pl.

Podpisywanie/szyfrowanie poczty elektronicznej używając certyfikatu osobistego jest możliwe wyłącznie za pomocą klienta pocztowego. Wskazówki na temat konfiguracji oraz korzystania z certyfikatu dostępne są w instrukcjach: Szyfrowanie poczty elektronicznej w programie Thunderbird oraz Szyfrowanie poczty elektronicznej w programie Outlook.

Aby uzyskać certyfikat osobisty należy wypełnić oraz podpisać Wniosek o wydanie certyfikatu do uwierzytelniania serwera, a jego skan/zdjęcie przesłać na adres pomoc-it@agh.edu.pl.

Opis procedury wnioskowania o podpis kwalifikowany dostępny jest na stronie Kwestury AGH: Podpis kwalifikowany.

Logowanie jest możliwe po ustawieniu hasła w Bazie Pracowników i Studentów AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Hasło w Bazie Pracowników i Studentów.

Chmura AGH

Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do Chmury AGH.

Tak, Chmura AGH posiada dedykowaną aplikację (dostępną dla systemu Windows oraz macOS), którą należy skonfigurować w celu synchronizacji plików i folderów. Szczegóły dostępne w instrukcji: Instalacja i konfiguracja aplikacji Nextcloud.

Niestety nie, usługa Chmura AGH jest dostępna wyłącznie dla pracowników AGH. Jeśli posiadasz status studenta, doktoranta lub emeryta, ale oprócz tego jesteś zatrudniony na Uczelni, skontaktuj się z Pomocą IT.

Zaloguj się do Panelu AGH, a następnie sprawdź swój status (funkcję) w zakładce „Ty”. Jeśli status konta to "pracownik", wykonaj następujące kroki:

 • Wyczyść cache przeglądarki i ciasteczka (pliki Cookies).
 • Sprawdź, czy nie masz włączonego przycisku „CapsLock”.
 • Sprawdź, czy masz prawidłowy układ klawiatury – naciskając „z” lub „y” na ekranie pojawia się litera, która została wciśnięta.
 • Uruchom ponownie komputer i spróbuj się zalogować.

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków logowanie do Chmury AGH wciąż się nie powiodło, skontaktuj się z Pomocą IT.

Tak, jest to możliwe. Szczegóły dostępne w instrukcji: Udostępnianie plików i folderów.

Funkcja uwierzytelniania dwuskładnikowego jest możliwa do włączenia po zalogowaniu do SSO AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Konfiguracja logowania dwuetapowego do SSO AGH.

Tak, pliki załadowane na Chmurę AGH są przetrzymywane w kopii zapasowej przez około 1 miesiąc. Jeśli plik został usunięty w przeciągu tego okresu, istnieje możliwość jego odzyskania. W takim przypadku skontaktuj się z Pomocą IT.

Dostęp do Chmury AGH następuje dzień po utworzeniu skrzynki pocztowej ze względu na konieczność nadania uprawnień dla każdego Użytkownika. Spróbuj zalogować się do Chmury następnego dnia. Jeśli po upływie jednego dnia problemy z dostępem do Chmury nadal występują, skontaktuj się z Pomocą IT.

Najprawdopodobniej okres udostępnienia pliku/folderu wygasł, co może być zabiegiem zamierzonym lub niezamierzonym przez udostępniającego. Skontaktuj się z osobą, która udostępniła Tobie plik/folder i upewnij się, że dostęp do niego nie został odebrany celowo. Jeśli nie, poproś udostępniającego o sprawdzenie, czy udostępniony element nie posiadał daty wygaśnięcia udostępnienia. Więcej szczegółów na temat daty wygaśnięcia udostępnienia można znaleźć w instrukcji: Udostępnianie plików i folderów.

DMS - nAxiom

Dostęp do systemu nadawany jest automatycznie pracownikom, mającym uprawnienia do wdrożonych modułów. Do usługi zalogować można się przez SSO AGH, używając adresu e-mail oraz hasła z Poczty AGH.

Logowanie do usługi jest realizowane za pośrednictwem SSO AGH, w związku z tym zmiana i resetowanie hasła opisane są w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła do SSO.

Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do usługi nAxiom.

Laboratoria komputerowe CRI

Szczegółowa instrukcja: Hasła do konta UNIX.

Specyfikacja techniczna sprzętu: Sale CRI i ich wyposażenie.

Szczegóły pod adresem: Lista dostępnego oprogramowania.

W takiej sytuacji należy udać się na swoje poprzednie miejsce pracy i tam zresetować/włączyć komputer.

Pojawił się problem sprzętowy na danym komputerze. Przesiądź się na inne wolne stanowisko komputerowe.

Sieć przewodowa

Wydział / Jednostka Administratorzy
Biblioteka Główna dr Mirosław Luśtyk
Centrum Technologii Kosmicznych Filip Tomczyk
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej mgr inż. Wojciech Tylek
mgr inż. Marek Sołek
Wydział Energetyki i Paliw Mateusz Śliwiński
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej dr inż. Antoni Dydejczyk
dr inż. Piotr Gronek
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska mgr inż. Wojciech Adamczyk
mgr inż. Grzegorz Liana
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Janusz Zajega
Wydział Humanistyczny mgr Piotr Kowalski
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji mgr inż. Bogusław Juza
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami lic. Piotr Stach
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki dr inż. Leszek Kuczapski
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki mgr inż. Jacek Kukiełka
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej mgr inż. Stanisław Węglarczyk
Wydział Matematyki Stosowanej mgr inż. Andrzej Janus
Wydział Metali Nieżelaznych Kamil Pycia
Wydział Odlewnictwa dr inż. Grzegorz Piwowarski
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu dr inż. Krzysztof Skrzypaszek
Wydział Zarządzania mgr inż. Marek Cierniak
mgr inż. Adam Starzec

W pierwszej kolejności sprawdź, czy podpięcie innego kabla sieciowego lub wpięcie urządzenia do innego gniazdka nie rozwiązuje problemu. Jeśli nie to należy zweryfikować, czy dostępu do sieci nie ma tylko pojedyncze gniazdko, czy może np. całe piętro. Opisane wcześniej awarie należy zgłaszać Pomocy IT.

Problemem jest najprawdopodobniej fakt, iż nie została ona dodana do sieci lokalnej. Aby przyłączyć do sieci drukarkę lub skaner, wyślij jej lokalizację (budynek, piętro, pokój) oraz adres fizyczny urządzenia tzw. MAC Address (w formacie XX:XX:XX:XX:XX:XX lub XX-XX-XX-XX-XX-XX) do LASI z prośbą o dodanie urządzenia do sieci.

Aby połączyć się bezpośrednio z komputerem na wydziale w taki sposób, aby możliwe było korzystanie z niego zdalnie należy wystosować odpowiednią prośbę do swojego Lokalnego Administratora.

Wi-Fi

Login i hasło do Wi-Fi dostępne są w Panelu AGH. Szczegóły dostępne w instrukcji: Konfiguracja połączenia z siecią Wi-Fi.

Mimo iż ciągle pracujemy nad zapewnieniem sygnału sieci bezprzewodowej na całej uczelni, to dalej są miejsca których on nie obejmuje. Zalecamy spróbować skorzystać z Wi-Fi w innym budynku lub w innej jego części, wówczas problem powinien zniknąć. Alternatywą jest połączenie się z siecią Eduroam.

Logowanie do sieci Wi-Fi nie odbywa się hasłem do poczty. Szczegóły znajdziesz w instrukcji: Konfiguracja połączenia z siecią Wi-Fi.

VPN AGH

VPN AGH służy do połączenia się z Uczelnianą Siecią Komputerową (USK AGH) dla osób przebywających poza Kampusem AGH. Dzięki obecności w sieci AGH masz dostęp do treści dostępnych tylko w tej sieci (takich jak połączenie z serwerem student poprzez SSH, wgląd w dokumenty takie jak np. Dokumenty AGH).

Niestety przy pomocy VPN AGH nie ma takiej możliwości. W takich sprawach należy kontaktować się z administratorem Wydziałowym.

Certyfikat jest aktualizowany co roku, na przełomie grudnia i stycznia.

Problem najprawdopodobniej jest spowodowany nieaktualnym certyfikatem. Zainstaluj nowy według instrukcji: Aktualizacja certyfikatu VPN.

Problem najprawdopodobniej leży po stronie dostarczyciela internetu. Jest duża szansa, że blokuje on port 1194 odpowiedzialny za połączenie VPN AGH.

W celu weryfikacji poprawności połączenia z VPN AGH wejdź na stronę http://galaxy4.agh.edu.pl/IP/.
Jeżeli pojawi się poniższa zawartość to VPN AGH został skonfigurowany poprawnie.

Name:  --- no dns ---
IP:    10.130. ...


lub

Name:  --- no dns ---
IP:    2001:6d8:10:8210: ...  

*w miejscu (...) są kolejne liczby

USOS

Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do USOS.

Logowanie do usługi USOS jest realizowane za pośrednictwem SSO AGH, w związku z tym zmiana i resetowanie hasła opisane są w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła do SSO.

W razie problemów technicznych lub merytorycznych z systemem USOS należy kontaktować się z Działem Utrzymania Systemów Obsługi Studiów (e-mail: pomoc-usos@agh.edu.pl).

UPeL

Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do UPeL.

Logowanie do usługi UPeL jest realizowane za pośrednictwem SSO AGH, w związku z tym zmiana i resetowanie hasła opisane są w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła do SSO.

W razie problemów technicznych lub merytorycznych z systemem UPeL należy kontaktować się z Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki (e-mail: upel@agh.edu.pl).

UniTime

Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do UniTime.

W razie problemów technicznych lub merytorycznych z systemem UniTime należy kontaktować się z Centrum Organizacji Kształcenia (e-mail: ut-pomoc@agh.edu.pl).

BaDAP

Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do BaDAP.

Logowanie do usługi BaDAP jest realizowane za pośrednictwem SSO AGH, w związku z tym zmiana i resetowanie hasła opisane są w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła do SSO.

W razie problemów technicznych lub merytorycznych z systemem BaDAP należy kontaktować się z Biblioteką Główną AGH (e-mail: badap@agh.edu.pl).

Sylabusy

Szczegóły dostępne w instrukcji: Logowanie do systemu Sylabusy.

Logowanie do usługi Sylabusy jest realizowane za pośrednictwem SSO AGH, w związku z tym zmiana i resetowanie hasła opisane są w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła do SSO.

W razie problemów technicznych lub merytorycznych z systemem Sylabusy należy kontaktować się z mgr Małgorzatą Bartyś (e-mail: mbartys@agh.edu.pl).

Stopka